Nytt basebygg åpnet i Brønnøysund

Tirsdag åpnet det nye basebygget for luftambulansen i Brønnøysund. Moderne, tidsriktige lokaler for de ansatte og nytt helikopter i hangaren skal øke tilgjengeligheten styrke den akuttmedisinske beredskapen på Helgeland ytterligere.

Uansett ny teknologi: Været vil alltid være et element i lufttransport. Luftambulansetjenesten er derfor bare et supplement til transport langs vei.

​Etter mange år i et tilstøtende bygg har de ansatte ved helikopterbasen nå flyttet inn i moderne, lydtette lokaler vegg i vegg med hangaren. Trivselen for de ansatte ble trukket fram i flere av talene under åpninga – personellet bor på basen uker i gangen, og det kommer pasientene til gode at besetning og medisinsk personell får kvalitet på den hviletida de har mellom oppdragene.

Luftambulansen blir stadig viktigere

Helseforetaket, Luftambulansetjenesten HF (LAT HF) har det øverste driftsansvaret for all luftambulanse i Norge. Både fly og helikopter. Helgelandssykehuset har det medisinske ansvaret for basene i Brønnøysund og bemanner fly og helikopter med leger og sykepleiere. Den operative driften av fly og helikoptre er satt ut på anbud. 1. juni overtok Norsk Luftambulanse AS anbudskontrakten for helikopterbasen i Brønnøysund og deres piloter og redningsmenn skal fly helikopteret vårt for oss de neste seks årene. Enhetsdirektør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset, Bjørn Haug, understreket betydninga luftambulansetjenesten har i den akuttmedisinske kjeden.

– Akuttmedisinske forløp på Helgeland er helt avhengige av luftambulansen. Den medisinske utviklinga går i retning av sterkere sentralisering av ulike behandlingstilbud, og det er langt til nærmeste universitetssykehus. Vi ser fram til et tett samarbeid med Luftambulansetjenesten og NLA for å heve kompetansen også i den øvrige ambulansetjenesten, sa Haug.

Blomsteroverrekking

Administrerende direktør for Norsk Luftambulanse AS, Rune Midgaard (t.h), er en viktig samarbeidspartner for Arne Finseth (t.v), områdesjef for luftambulansen og direktør for prehospitale tjenester, Bjørn Haug. Sammen skal de videreutvikle luftambulansetjenesten på Helgeland

Økt tilgjengelighet

Det er de regionale helseforetakene som eier og betaler luftambulansetjenesten i Norge. Etter råd fra deres felleseide driftsenhet, LAT HF, ble alle helikoptre ved landets 12 baser byttet ut i sommer. Fra Brønnøysund flys helikopter av typen Airbus H145. Det er mindre enn det gamle helikopteret, og flyr med noe lavere hastighet. Til gjengjeld er det utstyrt med moderne og avansert teknologi som forhåpentligvis vil gi økt operativitet, det vil si flere gjennomførte oppdrag. Dette kom pilot Anders Nordgaard Dahle inn på da han orienterte om det nye helikopteret og mulighetene som ligger i instrumentflyging, bedre værregistreringer og lavere innflygningshøyder.

– Ca. 10 % av alle oppdrag i Norge blir ikke gjennomført på grunn av værforhold. Nå er vi utstyrt med moderne teknologi som gir helt andre muligheter, og da er det viktig at regelverket vi flyr etter tilpasses den digitale tidsalderen. Det nye helikopteret er mindre og flyr litt saktere, men det aller viktigste er at det faktisk kommer fram til pasienten og kan lande på steder som er vanskelig tilgjengelig, sa Dahle.

Liss Amdal

Liss Amdal er pilot . Hun er godt fornøyd med de nye fasilitetene, både på basen og i helikopteret.

 
Fra cocpit

Torghatten i omskiftelig vær

Helikopter i hangar

Lite, men "smart". Det nye Airbus H145 er utstyrt med avansert teknologi som skal øke gjennomføringsevnen og dermed også beredskapen.