Nytt behandlingstilbud for pasienter på Helgeland

Helgelandssykehuset kan nå tilby ECT-behandling av personer som lider av alvorlig depresjon. 

Avdelingsleder ved krise- og akuttpsykiatrisk døgnpost, Ole Konrad Thomassen og overlege i psykiatri Jolanta Jelinska

Avdelingsleder ved krise- og akuttpsykiatrisk døgnpost, Ole Konrad Thomassen og overlege i psykiatri Jolanta Jelinska.

Behandlingsformen ECT (elektrokonvulsiv behandling) har tidligere bare blitt tilbudt ved Nordlandssykehuset, men nå kan pasienter fra Helgeland få behandling i egen region. Dette fører til redusert ventetid og mulighet til å få behandling nærmere hjemmet. 

I spissen for det nye behandlingstilbudet står avdelingsleder ved krise- og akuttpsykiatrisk døgnpost, Ole Konrad Thomassen og overlege i psykiatri Jolanta Jelinska. 

- Vi er nå i gang med ECT behandling av psykiatriske pasienter ved Krise- og akuttpsykiatrisk døgnpost i Mo i Rana. Det er første gang det utføres ECT på Helgeland. Til nå har pasienter som mottar denne behandling, primært mot alvorlig depresjon, dratt til Bodø og Nordlandssykehuset. Nå kan pasienten få denne behandling her på Helgeland, sier Thomassen. 

ECT-behandling utføres med et apparat og elektroder festet til pasientens hode. Behandlingen består i at man utløser kunstige epileptiske anfall ved å lede elektrisitet gjennom pasientens hjerne, som frigjør kjemiske substanser i hjernen som motvirker depresjon.

- Jeg har alltid hatt lyst til å kunne tilby denne behandlingsformen til våre pasienter. ECT-behandling tilbys hovedsakelig pasienter som ikke responderer tilstrekkelig godt på medisinsk behandling, eller ikke tåler legemidler på grunn av bivirkninger. Den kan gi veldig rask effekt, noe som er spesielt viktig hos pasienter med stor selvmordsfare. ECT-behandling kan gjentas, det er også mulig å bruke det for å forbygge tilbakefall av depresjon. Jeg er derfor svært glad for at vi kan tilby denne behandlingen på Helgelandssykehuset, tilføyer Thomassen.

Godt samarbeid

Apparatet ble tatt i bruk på Helgelandssykehuset i begynnelsen av mai. 
Prosedyren utføres under narkose. Det er derfor et nært samarbeid mellom anestesilege og psykiater. Anestesilege klarerer pasienten på forhånd og følger nasjonale prosedyrer. Psykiater gjennomfører inngrep. Etter hver behandling legges pasienten på oppvåkningen. Under hele prosessen blir han fulgt av en psykiatrisk sykepleier. Deretter kan pasienten selv gå tilbake til Døgnavdelingen, hvor han er innlagt i løpet av hele prosessen.

- Vi opplever et svært godt samarbeid med somatikken. Å ha somatikken og psykiatrien liggende vegg i vegg, gir noen positive synergieffekter i form av nye behandlingsmetoder, sier Thomassen. 
Sykepleierne på avdelingen har fått opplæring i ECT-behandling da pasientene skal følges opp både i forkant og etterkant av behandlingen. 
- Vi har fått støtte fra ledelsen både til investering av utstyr, samt opplæring og kursing av personell. Nå får alvorlig syke pasientene raskere behandling som for de aller fleste gir god effekt og forkorter den depressive perioden, de får behandling nærmere heimen og Helgelandssykehuset slipper kostnader knyttet til gjestesenger. I tillegg er det slik at LIS-leger som skal bli psykiater, tidligere har måttet reise til Bodø for å oppnå læringsmålet. Nå kan dette gjøres lokalt. 

Helgelandsturnè

Ole-Konrad Thomassen planlegger nå en Helgelandsturnè hvor han vil informere om behandlingstilbudet til de ansatte ved de øvrige enhetene.