DMS Sør-Helgeland

Offisiell åpning av Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland

I dag åpnet helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Distriktsmedisinsk senter Sør-Helgeland (DMS Sør-Helgeland) i Brønnøysund. Et spesialisthelsetilbud der pasientene bor, som gir kvalitet og trygghet til befolkningen på Sør-Helgeland. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok på den offisielle åpningen av DMS Sør-Helgeland.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol deltok på den offisielle åpningen av DMS Sør-Helgeland.


- Gratulerer med nytt bygg. Det har blitt et flott, moderne bygg med nytt utstyr som gir et godt grunnlag for gode helsetjenester. Jeg har selv fått se hvor fantastisk det har blitt her og jeg er sikker på at det vil komme pasienter og ansatte til gode. Det nye bygget er ikke bare bygg, det er også en mulighet til å styrke vår felles helsetjeneste! Med nye fasiliteter skaper vi bedre møtepunkter mellom pasienter og fagfolk, men også mellom fagfolk som skal utvikle kvalitet og kompetanse. Det nye distriksmedisinske senteret er et løft til deres region, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. 

Etableringen av DMS-et er i tråd med regjeringens mål om å ha en desentralisert offentlig helsetjeneste. 

- Under omvisningen fikk jeg se at fødestuen er åpnet igjen, etter en midlertidig nedstengning. Gjenåpningen har vært mulig på grunn av god innsats fra mange. Og det gleder meg! Jeg har også forstått at etablering av nytt DMS har gitt god rekruttering med ny jordmor, radiologer og en hjertelege som avtalespesialist. Dere har sikret god fagkompetanse og dere kan tilby det i nye og moderne lokaler i nærheten av der folk bor. Det gjør dere attraktive. Jeg vil gratulere alle med dagen! Jeg vet at det er mange – både pasienter, pårørende og ansatte – som har ventet på dette, sier Kjerkol. 

Samling av helse- og omsorgstjenester

​DMS Sør-Helgeland er bygget av Brønnøy kommune og Helgelandssykehuset HF er leietaker. Driftsmodellen er utformet for å styrke samhandling mellom tjenestenivåene. Det er en samling av helse- og omsorgstjenester som har til hensikt å gi sammenhengende tjenester til befolkningen der de bor. 

DMS-leder Sturla Ditlefsen ønsket velkommen og viste frem poliklinikk, legevakt, ambulansestasjon, røntgenavdeling og fødestue med dialyse. 
Helse- og omsorgsministeren fikk også informasjon om samarbeidsprosjektet Helserom Helgeland​ og en demonstrasjon av Hololens-briller som muliggjør avstandsbehandling av spesialist. 

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og administrerende direktør i Helgelandssykehuset,Hulda Gunnlaugsdottir.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir tester Hololens-briller.- For pasienten er det viktig at spesialisthelsetjenesten, som leveres av Helgelandssykehuset, og primærhelsetjenesten, som gis av kommunene, er omforent. Sammen skal vi levere helsetjenester som dekker pasientens behov, sier Arne Benjaminsen, styreleder i Heglelandssykehuset. 

Spesialisthelsetilbudet ved DMS Sør-Helgeland har et tilbud til befolkningen for behandling, oppfølging og omsorg nærmere hjemmet. Denne driftsmodellen reduserer unødvendig sykehusbruk og reinnleggelser for pasienten, i tillegg til å legge til rette for samhandling og samlokalisering som styrker fagmiljø og kompetanse. 

- Helgelandssykehuset sitt mål er å bli Norges beste lokalsykehus og DMS-et på Sør-Helgeland er en viktig del av dette. Dette er starten, sier Benjaminsen. 

Arne Benjaminsen holder tale under den offisielle åpningen.

Styreleder i Helgelandssykehuset Arne Benjaminsen holder tale under den offisielle åpningen.


Ny teknologi og digitale helsetjenester

Med kortere reisevei, legges det tilrette for at flere av pasientene som er bosatt på Sør-Helgeland, velger det desentraliserte spesialisthelsetjenestetilbudet.
DMS-et i Brønnøysund jobber målrettet for å ta i bruk ny teknologi og utvikle digitale helsetjenester for å jobbe smartere for å kunne tilby flere tjenester ut til pasientene i hjem og lokalsamfunn. Teknologi og utvikling er viktige satsingsområder for Helgelandssykehuset som er et av landets minste lokalsykehus, og drives i en desentralisert struktur med tjenestetilbud på flere lokasjoner.

- Helse Nord gratulerer med et nytt og fremtidsrettet Distriktsmedisinsk senter. Vi er stolte av at Helgelandssykehuset nå kan tilby og tilrettelegge for spesialisthelsetjenester gjennom samarbeid med kommunene. Vi har stor tro på at DMS-et vil være en attraktiv faglig arbeidsplass. Helgelandssykehuset er med dette et viktig steg videre med å realisere sin visjon med å bli Norges beste lokalsykehus. En stor takk til alle som over år har stått på for å få dette til. Det er en stor dag for oss alle, sier administrerende direktør i Helse Nord RHF, Cecilie Daae.