Økt pasientsikkerhet med elektronisk legemiddelautomat

Den nye legemiddelautomaten holder styr på hver enkelt tablett og ampulle ved sykehuset i Mosjøen. Skanning av medisinene øker sikkerheten for pasienten og gjør legemiddelhåndteringen tryggere for de ansatte.

F.v: Hild Hansen (superbruker), Merete Aufles (avdelingsleder), Stine Åkvik, Ida Movik, Elin Pettersen, Ingunn Skaland, Laila Lindseth, Silje Konradsen (superbrukere), Kirsti Forså (farmasøyt og prosjektleder) og Jan Morten Andersen (Health Tech)

​Legemiddelautomaten som er tatt i bruk ved medisinsk avdeling i Mosjøen er den første i Helgelandssykehuset. Automaten, som har vært i bruk i to måneder, er en del av investeringene knyttet til ombygginga av medisinsk avdeling med intensiv og akuttmottak.

Sikker legemiddelhåndtering

Systemet sikrer at legemiddelbeholdninga til en hver tid er oppdatert, sykepleieren ledes til riktig skuff når medisiner skal hentes ut og skanning av legemiddelet sikrer at riktig preparat hentes ut til riktig pasient. Automaten har oversikt over holdbarheten på preparatene, og sykepleierne har tilgang kun til de preparatene som skal gis til hver enkelt pasient. Systemet loggfører hvem som har hentet ut preparater og når medisinene ble tatt ut. Dette er spesielt viktig når det gjelder narkotiske stoffer.

Tett samarbeid med lokalt apotek

Automaten etterfylles av apotekteknikere fra Mosjøen apotek. Bestilling av nye varer skjer automatisk ut fra forhåndsdefinerte verdier, noe som gir god kontroll på lageret av legemidler. Når Helgelandssykehuset tar i bruk elektronisk forordning av legemidler (e-kurve) vil legemiddelautomaten integreres. Det betyr at legens forordning av medisiner går direkte til automaten, og sjansen for overføringsfeil minimeres. Også dette øker pasientsikkerheten og gir bedre kvalitet i behandlingen.

Legemiddelautomat
Legemiddelautomaten har blitt godt mottatt av ansatte i avdelinga, og rutinene for bruk av legemiddelautomaten har nå begynt å falle på plass.

Sikrere for pasienten

- Farmasøyten i sykehuset, Kirsti Forså, og prosjektgruppa har virkelig stått på for å få alt på plass. Dimensjonering, opplæring og rutiner har vært viktig for å få alt til å fungere. Vi er svært glade for å ha fått legemiddelautomaten i drift. Den er med på å heve kvaliteten i arbeidet vi gjør. Sikker legemiddelhåndtering er viktig både for pasienten og den ansatte, konstaterer områdesjef Bjørg Rossvoll.