Ønsker flere helsefagarbeidere inn i sykehuset

- Vi trenger flere helsefagarbeidere i sykehuset og vi skal gjøre vår del av jobben for å utdanne dem. Det var budskapet adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir hadde med seg da hun innledet kompetanse- og rekrutteringskonferansen i Mo i Rana.

Helsefagarbeider

​I Norge vil det være behov for 40 000 nye helsefagarbeidere innen 2030. Bare i Helse Nord går nærmere 400 hjelpepleiere og helsefagarbeidere av med pensjon i løpet av de neste fem årene. Denne yrkesgruppa har i stor grad forsvunnet ut av sykehusene, men adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir mener ei økt satsing på helsefagarbeideren vil være helt vesentlig dersom sykehuset også i framtida skal kunne yte gode helsetjenester.

Sats på ungdommen!

- Vi må satse på ungdom som velger helsefag, gi dem utviklingsmuligheter og en meningsfylt arbeidshverdag. Helgelandssykehuset skal opprette et eget opplæringskontor og legge til rette for gode lærlingeløp i sykehuset, sa Gunnlaugsdottir, og utfordret samtidig utdanningsinstitusjonene til å tenke nytt rundt helsefagutdanningen. Avslutningsvis hadde hun ei oppfordring til representantene fra videregående skole: Gå hjem og fortell elevene at vi gleder oss til å møte dem, at Helgeland har bruk for dem!

Les hele innlegget til Gunnlaugsdottir

Hild-MArit Olsen og Hulda Gunnlaugsdottir

Fylkesråd for utdanning, Hild-Marit Olsen og adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir forvalter begge et viktig samfunnsoppdrag. Utdanning og gode helsetjenester er viktig for den enkelte, men også for å skape vekst og gode lokalsamfunn i Nordland.

Kompetanse- og rekrutteringskonferansen er et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune og Helgelandssykehuset. Helseforetaket var godt representert på konferansen, som også trakk deltakere fra videregående skole og kommuner på Helgeland, KS sentralt, Nordlandssykehuset, fylkeskommunen og Bodø kommune.