Ønsker pasienter og pårørende velkommen på kurs!

Nå pågår planlegging av årets kurstilbud for pasienter og pårørende for fullt. Det jobbes i arbeidsgrupper på hele Helgeland for å få kursprogrammene ferdige. Slike kurs kalles lærings- og mestringskurs. I vår gjennomføres for eksempel hjertekurs, diabeteskurs, og parkinsonkurs på Helgeland.
Hjertekurs - trening
Bilde er fra aktivitet i forbindelse med hjertekurs

​Til høsten kommer det flere. Kursene er bygget på et samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommunehelsetjeneste og erfarne brukere.

Har du en helseutfordring?

Hvis du har en helseutfordring, eller står i fare for å utvikle det, kan konsekvensene ha stor betydning for livet ditt generelt. Slik er det også for deg som er pårørende. Mye dreier seg om utredning, diagnose og behandling. For de fleste handler det også om hverdagen. Lærings- og mestringsvirksomheten er etablert for å være til støtte i slike situasjoner.

Jeg fikk treffe andre og høre deres erfaringer, pluss at kurset ga meg mer enn jeg trodde! Et veldig nyttig og bra kurs, pluss at de som holdt foredrag gjorde en meget bra jobb!»

Deltaker diabeteskurs 2019
 

God helse og godt liv

God helse og et godt liv handler om å håndtere hverdagen og kjenne tilhørighet i fellesskap når helseutfordringer oppstår. Tilbud med mål om læring og mestring har vist seg å ha positiv betydning for helse og livskvalitet. Forskning viser at slike tilbud bidrar til gjensidig læring, støtte og håp, samt gir økt mestring og «empowerment» (myndiggjøring).

Innhold og form på lærings- og mestringstilbud varierer. Felles for tilbudene er målet om å styrke egenmestring og bedre livskvalitet hos deg som deltaker. Dette gjøres gjennom å bidra til at deltakerne blir bevisste egne holdninger og ressurser og tilegner seg relevant kunnskap og ferdigheter. I gruppebaserte tilbud er det også et mål å legge til rette for at deltakerne kan reflektere og utveksle erfaringer med andre i liknende situasjon.

Jeg var storfornøyd med hele opplegget!»

Hjertepasient på hjertekurs 2018
 

Kursvirksomhet i Helgelandssykehuset

Alle lærings- og mestringstilbud som Helgelandssykehuset har for pasienter og pårørende publiseres på Helgelandssykehusets nettsider. Der kan du finne konkret informasjon om hvilke kurs vi tilbyr, kontaktinformasjon til kursledere, henvisningsrutiner, kursbrosjyrer og program.

Pasient- og pårørendeopplæring i Helgelandssykehuset

Helsepedagogikk gir gode kurs

En sentral forutsetning for lærings- og mestringsvirksomheten er kompetanse innen helsepedagogikk. Forskning framhever at helsepedagogisk kompetanse er avgjørende for at pasienter og brukere skal kunne få best utbytte av lærings- og mestringstilbud.

Helgelandssykehuset tilbyr grunnkurs i helsepedagogikk for brukerrepresentanter og fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten.

Helsepedagogikk handler først og fremst om hvordan legge til rette for læring som fremmer helse og mestringskompetanse hos deg som bruker, pasienter og pårørende. I tillegg handler det om hvordan legge til rette for at fagpersoner i helse- og omsorgstjenesten skal lære å bli gode helsepedagoger.

Les mer om helsepedagogikk og hva Lærings- og mestringssenteret jobber med