Operasjonsvirksomheten av tykktarmskreft starter opp igjen i Sandnessjøen

Operasjonsvirksomheten av tykktarmskreft starter opp igjen i Sandnessjøen. Det konkluderer en faggruppe bestående av ressurspersoner fra Helse Nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset.

​Faggruppen har gjort undersøkelser av pasientjournaler for årene 2016–2019 og på bakgrunn av dette opphevet den midlertidige stansingen av operasjoner av tykktarmskreft i Sandnessjøen. Faggruppens medlemmer finner ingen grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen.

– Jeg er glad for beslutningen som faggruppen har kommet frem til. Jeg har full tiltro til kirurger og helsepersonell i Sandnessjøen og jeg er lettet over konklusjonen som nå foreligger og for at operasjonsvirksomheten kan starte opp igjen, sier Hulda Gunnlaugsdóttir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset. 

Beslutningen om å midlertidig stenge operasjonsvirksomheten ble tatt på bakgrunn av tall fra Kreftregisteret og faglige råd fra medisinskfaglige rådgivere.

– Denne beslutningen handlet om pasientsikkerhet. Hensynet til pasientene kommer alltid først. Jeg ser imidlertid at prosessen fram til beslutningen ble tatt, og formidlingen av denne, burde vært håndtert annerledes og bedre av meg. Det beklager jeg. Jeg skulle brukt bedre tid på dialogen med fagpersonene som var involvert, før beslutningen ble tatt, sier Gunnlaugsdóttir.

Det har vært et systematisk forbedringsarbeid på dette området siden 2017 og tall viser at resultatene har bedret seg de senere årene.
– Sammen skal vi fortsette det gode kvalitetsarbeidet og bygge videre på dette for å sikre pasientsikkerheten ved Helgelandssykehuset, sier Gunnlaugsdóttir.

I arbeidet som er gjort er det utarbeidet faglige tiltak som skal iverksettes knyttet til videre kvalitetsarbeid med tarmkreftkirurgi i Helgelandssyklehuset:

• Fortsette det gode kvalitetsarbeidet
• Utvikle samarbeid gjennom MDT-møter og nettverksarbeid
• Kontinuerlig vurdering av indikasjon for operasjoner og kriterier for seleksjon av hvilke pasienter som opereres på hvilket nivå
• Gjennomgang av journaler for pasienter operert for tykktarmskreft i hele Helgelandssykehuset
• Kvalitetssikre innrapportering til kvalitetsregistre

I tillegg er det etablert en arbeidsmiljøgruppe består av fire foretakstillitsvalgte, foretaksverneombud og vara foretaksverneombud, og fire fra foretaksledelsen. De hadde sitte første møte i dag. Det skal opprettes god dialog med alle ledere i Helgelandssykehuset og gjennomføres møter med ledere på alle enheter i Mo i Rana, Sandnessjøen og Mosjøen.