HELSENORGE

Oppdatert informasjon til rekvirenter av svangerskapsanalyser og bestilling av Rh-profylakse

Fra 1. september 2016 ble det innført ny nasjonal rutine for oppfølging av RhD negative gravide. Her er mer informasjon om hva den nye nasjonale rutinen for oppfølging av RhD negative gravide betyr.