HELSENORGE

Over 300 fødsler i Sandnessjøen – og best i landet på fødsels- og barselsomsorg

Det er minst 24 år siden fødeavdelingen i Sandnessjøen hadde over 300 fødsler, og det forventes minst 320 før året er omme. I tillegg ligger Helgelandsykehuset Sandnessjøen på topp på flere kvalitetsindikatorer som gjelder kvinners erfaringer med fødsels- og barselomsorgen – og Helgelandssykehuset HF er beste helseforetak!

Fødeavd i Sandnessjøen
Foto: John Ulvøy, Helgelands Blad

​Fødeavdelingen i Sandnessjøen har allerede feiret med kaker, ballonger og taler. Det forventes minst 320 fødsler i 2018. Det er det høyeste antallet fødsler ved sykehuset siden registreringen startet i Medisinsk fødselsregister i 1999, og høyere enn det avdelingsjordmor Sølvi Hestnes kan huske – hun har jobbet på avdelingen siden 1994.

I tillegg er avdelingen på topp på flere kvalitetsindikatorer når det gjelder kvinners erfaringer med fødsels- og barselomsorgen.
- Per dags dato er vi den nest største fødeavdelingen i Nordland, etter Bodø. Vi har satset på kvalitet og rekruttering og nå er vi veldig fornøyde, forteller Hestnes.

Det er 18 jordmødre og fire barnepleiere på avdelingen i Sandnessjøen, i tillegg til fem gynekologer.

Fødeavdelingen i Sandnessjøen tar imot fødende fra Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Træna og deler av Lurøy. Fødestua i Brønnøysund tar imot pasienter fra kommunene Brønnøy, Vevelstad, Sømna og Vega innenfor kriteriene for å føde ved en fødestue. Fødeavdelingen i Mo i Rana, har nedslagsfelt for kommunene Rana, Rødøy, Hemnes og Nesna og halve Lurøy (fastlandsdelen). Etter at fødestua i Mosjøen ble stengt kan pasienter fra kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn velge hvor de ønsker føde, men flest drar til Sandnessjøen.

Best i landet på erfaringer med fødsels- og barselomsorgen

Kvalitetsindikatoren «Erfaringer med fødsels- og barselomsorgen» viser kvinners erfaringer med fødsels- og barselsomsorg ved sykehus og fødestuer i Norge i 2017. Det er flere forhold indikatoren tar opp.

Helgelandssykehuset HF som helseforetak ligger på topp i alle de ulike indikatorene, og Helgelandssykehuset Sandnessjøen topper mange av indikatorene basert på behandlingsted.

For «relasjon til personalet på fødeavdelingen» ligger Helgelandssykehuset Sandnessjøen på topp med poengsummen 93. Helgelandssykehuset Mo i Rana kommer også relativt høyt opp, på en ellevteplass med 89 poeng. Snittet i landet er 85. (Fødestuen i Brønnøysund er ikke med i disse indikatorene. Dette gjelder flere behandlingssteder på grunn av «stor statistisk usikkerhet og/eller det er færre enn 11 personer som har svart»).

Også i «rammer og organisering på fødeavdelingen» ligger Helgelandssykehuset Sandnessjøen på topp med 89 poeng, og Mo i Rana har 84 poeng. Snittet i landet er 81. Når det gjelder «ivaretakelse av partneren på fødeavdelingen» ligger Helgelandssykehuset Mo i Rana på en andreplass med 95 poeng, og Sandnessjøen ligger også høyt med 92 poeng. Snittet i landet er her på 87. I «relasjoner til personalet under barseloppholdet» er Helgelandssykehuset Sandnessjøen på en god andreplass med hele 91 poeng, og Mo i rana med 88. Når det gjelder barsel har Sandnessjøen også en andreplass når det gjelder ivaretakelse av partner under barsel med 94 poeng.
 
Se hele oversikten på helsenorge