Overgrepsmottak etableres i høst

Helgelandssykehuset etablerer i løpet av høsten 2016 et overgrepsmottak ved sykehuset i Mo i Rana som et pilotprosjekt. Tilbudet skal evalueres innen 1. oktober 2017 for å kunne vurdere om det er behov for å etablere tilsvarende tilbud ved sykehuset i Sandnessjøen.

Beslutningen om dette er tatt av ledergruppa i Helgelandssykehuset.

- Overgrepsmottaket skal gi et helhetlig tilbud til barn og voksne som har vært utsatt for seksuelle overgrep. Tilbudet skal ivaretas av akuttmottaket ved sykehuset i Mo i Rana, sier Fred Mürer, medisinsk direktør i Helgelandssykehuset.

Helgelandssykehuset er tilført 2,5 millioner kroner fra Helse Nord for å etablere tilbudet, og det er avsatt midler til å eventuelt etablere et overgrepsmottak i Sandnessjøen hvis det viser seg å være behov for det.