Overvekt i svangerskap

Det er godt dokumentert at overvekt medfører økt risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap og fødsel. Disse kvinnene må få nødvendig informasjon tidlig i svangerskapet -  helst før svangerskapet, for å redusere risikoen for komplikasjoner under svangerskap og fødsel.

Kostveiledning og råd om fysisk aktivitet må tas opp ved første svangerskapskontroll.

BMI ved svangerskapsstart er viktig for planleggingen.

  • BMI > 30. Adipositas klasse I.
  • BMI > 40. Kvinnen må føde ved Kvinneklinikk. (Nordlandssykehuset).
  • BMI > 35 < 40. Fødested, fødeavdeling eller Kvinneklinikk, vurderes av gynekolog i hvert enkelt tilfelle.

Anbefaling / oppfølging:

  • BMI > 27. Glucosebelastning tidligst mulig i svangerskapet og i sv.sk.uke 28 – 30. Ved 2- timers verdi > 7,8, henvisning til diabetessykepleier og fødepoliklinikken.
  • BMI > 30- anbefalt vektoppgang i sv.sk., 0 – 9 kg. Minst risiko ved lav vektøkning.
    Gravide med BMI > 35, helst ikke vektøkning.

Kvinner med BMI > 30 < 35 og uten relevant komorbiditet, kan følges opp i primærhelsetjenesten med noe tettere kontroller. De har økt fare for hypertensjon og preeklampsi i tillegg til diabetes. Det anbefales ktr av BT og urinstix hver 3. uke fra uke 24 – 32 og deretter hver 2. uke.

Kvinner med relevant komorbiditet, der det er vanskelig å kontrollere leie eller det er vanskelig å følge SF-mål bør henvises fødepoliklinikken.

Alle med BMI > 35, bør følges med ekstra kontroller ved fødepoliklinikken.  Ultralyd med vektskontroll hos jordmor svangerskaps uke 28, og videre hos gynekolog og jordmor i uke 32, 36 og 39. Jordmor ordner med videre kontrolltimer ved rutineultralydtimen her. Hvis det av noen årsak ikke er ordnet, må kommunejordmor eller fastlege henvise den gravide.

Obs. for adipøse (BMI > 30) som har vektøkning over 9 – 10 kg, bør følges opp som om deres utgangs – BMI var > 35.

Kvinner som selekteres til fødsel ved Nordlandssykehuset reiser til Bodø i påvente av fødsel en uke før TUL.

Kopi av blodprøvesvar

Det er nødvendig at kvinnen og fødeavdelingen får kopi av førstegangs blodprøver og hepatittprøver. Det skjer relativt ofte at disse mangler. Det kan enkelt ordnes med at det på rekvisisjonen krysses av for kopi til fødeavd. Helgelandssykehuset Mo i Rana.