På vakt med helseministeren

Det ble ei rolig natt uten utrykninger da helse- og omsorgsminister Bent Høie hospiterte på båtambulansen på Vega. Besøket på Sør-Helgeland ga likevel et verdifullt innblikk i de oppgavene og utfordringene som ambulansearbeiderne møter i sin arbeidshverdag.

Helseminister Bent Høie og ambulansearbeider Stian Søllesvik på Vega
Postkortidyll på Vega. Ambulansearbeider Stian Søllesvik kunne imidlertid fortelle om dager da været viser seg fra vrangsida og gir utfordringer for pasienter og mannskap om bord i båten.

​- For meg er det viktig og lærerikt å få komme på besøk og tilbringe tid sammen med de som jobber i ambulansetjenesten. Her har de andre erfaringer og utfordringer enn de som for eksempel arbeider i bilambulansetjenesten i Oslo. Man får en annen forståelse for avstander bare med å være her, sier Høie.

Store avstander

Helgelandssykehuset er, nest etter Finnmark, det helseforetaket i landet med størst geografisk utstrekning og lengst avstand til sykehus. Bosettingen spenner fra 100 bebodde øyer til avsidesliggende fjellbygder, og beredskapen dekker ei befolkning på nær 80.000. Krevende geografi og spredt befolkning gir driftsmessige utfordringer - rundt 20 prosent av Helgelandssykehusets samlede budsjett går til de prehospitale tjenestene.

God beredskap

- Mitt inntrykk er at Helgelandssykehuset forvalter ressursene på en god måte, at beredskapen er god og at samarbeid og koordinering mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten fungerer godt. Det vil alltid være avveininger som må gjøres; fellesskapets ressurser må forvaltes slik at de kommer flest mulig til gode, påker helseministeren. I tillegg til besøket på ambulansebåten fikk Høie også møte ansatte i luftambulansetjenesten. Han avla også kommunehelsetjenesten i Brønnøy og Vega et besøk.


Med god hjelp av skipsfører Roar Åkerøy (Redningsselskapet) navigerte helseministeren "Eyr Bremstein" til  Vega.


"Eyr Bremstein" er en av tre ambulansebåter som går på Helgelandskysten. Båten er en viktig del av beredskapen for alle som bor og ferdes langs kysten.