Pål Madsen er ny direktør for prehospitale tjenester

Pål Madsen (65) er ny direktør for prehospitale tjenester. Anestesilegen har lang erfaring som leder for prehospitale tjenester i Oslo og Akershus, i tillegg til erfaring fra Luftambulansetjenesten

Pål Madsen

Pål Madsen

Fram til 2006 var Pål Madsen leder for prehospitale tjenester i Oslo og Akershus, Ullevål universitetssykehus HF. Her fikk han bl.a. erfaring innen endringsledelse. Han ledet også sykehusets katastrofekomité.

I dag er han medisinsk rådgiver i Luftambulansetjenesten HF, med ansvar for nettverksbygging mellom alle luftambulansemiljøene i landet. Han har bidratt til standardisering av luftambulansetjenesten nasjonalt. Han tok sin legeutdanning i Tromsø og har vært både assistentlege og overlege ved Nordlandssykehuset. Madsen bor i dag i Oslo. 

Pål Madsen starter i stillingen som direktør for prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset 24. november 2020. Kontorsted er Sandnessjøen. 

Prehospital enhet i Helgelandssykehuset er ansvarlig for foretakets virksomhet innenfor områdene AMK , pasientreiser, luftambulanse og ambulanse- bil og båt. Enheten har om lag 180 medarbeidere spredt på Helgeland, og drifter 16 ambulanser, tre ambulansebåter, ett fly og ett helikopter.

Direktør prehospitale tjenester rapporterer til administrerende direktør og er en del av foretaksledelsen. AMK, luftambulanse og ledelse av ambulanseområdet er lokalisert til Sandnessjøen og pasientreiser er lokalisert i Mosjøen.