Palliativ behandling

Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har tilbud om palliativ behandling til pasienter med behov for smertelindring og lindring av andre plagsomme symptomer.

I tett samarbeid med primærhelsetjenesten kan vi bidra med lindrende tiltak.

Tilbudet følger nasjonale faglige retningslinjer. Pasienter med kroniske smertetilstander må henvises til Smertepoliklinikken ved Nordlandssykehuset Bodø.

Henvisning sendes elektronisk. Fastleger, sykehusleger og tilsynsleger på sykehjem kan henvise til palliativt team. Henvisningen skal inneholde problemstillinger, tidligere gjennomgått behandling og oppdatert oversikt over faste medikamenter og behovsmedisin.
 

Mo i Rana

Vi gir tilbud til pasienter med uhelbredelig, langtkommen sykdom og som er bosatt i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Mo i Rana.

Palliativ enhet består av to sengeplasser på medisinsk sengepost, til pasienter som trenger innleggelse i forbindelse med komplekse problemstillinger som smerter, kvalme og annet, og der det er behov for en bred tverrfaglig tilnærming. I tillegg har vi fokus på psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problemer. Ivaretakelse av de pårørende på en god måte vektlegges.

Palliativt team

Et tett samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten, kommunale kreftsykepleiere, hjemmesykepleien og fastleger gjør det mulig å bidra med spesialkompetanse innen lindrende behandling til pasienter som oppholder seg i hjemmet eller på sykehjem. Palliativt team bidrar også med kartlegging av problemstillinger hos pasienter som er innlagt på medisinsk og kirurgisk avdeling.

Det er også mulighet for at sykehusets personale kan gjøre hjemmebesøk som ledd i oppfølging og samhandling rundt pasientene.

Med i teamet:

 • Kirurgiske overleger Ranveig Aspevik og Doris Pastow
 • Spesialsykepleier Bente Lunde
 • Fysioterapeut Sabine Dehof
 • Sykepleier Ståle Jensen, kontaktperson i NAV
 • Palliativ sykepleier/kreftsykepleier Linda M. Rudolfsen
 • Kreftsykepleiere i Rana kommune Berit Bakkan og Ann Wenche Steen
 • Kreftkoordinator i Rana kommune Synnøve Edvardsen Valla

Vi samarbeider med psykiatrisk sykepleier, kreftpoliklinikken, anestesileger og klinisk ernæringsfysiolog.

Hvis pasienter kommer fra andre kommuner kan kreftsykepleiere/kontaktsykepleiere delta på de tverrfaglige møtene.

 • Palliativ sykepleier, telefon 75 12 53 12
 • Kreftpoliklinikken, telefon 75 12 52 96

Sandnessjøen

Vil gir tilbud til pasienter som tilhører nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Forutsetning for henvisning er at pasientene er i palliativ behandlingsmodus.

Det blir gjort tverrfaglig utredning, behandling og oppfølging. Det er også mulighet for at sykehusets personale kan gjøre hjemmebesøk som ledd i oppfølging og samhandling rundt pasientene.

Kontakt:

 • Overlege Frank Wesling, telefon 75 06 51 00
 • Kreftsykepleier Morten Wang, telefon 75 06 52 78
 • Palliativ sykepleier Tanja Johnsen, telefon 75 06 52 78
 • Rådgivning i forhold til palliative problemstillinger, telefon 75 06 52 78