Pasient- og pårørendetelefon

I forbindelse med tarmkreftkirurgi-saken kan det være pasienter og pårørende som ønsker å komme i kontakt med oss. Disse kan ringe 90 57 26 28.