Pasientbrevene skal bli bedre

Helgelandssykehuset er i gang med et Klart språk-prosjekt som har som mål å forbedre kommunikasjonen med pasientene. – Vi skal forbedre brevene vi sender ut til alle våre pasienter, få på plass en språkprofil for sykehuset og forbedre pasientretta informasjon på nettsidene våre, sier Per Martin Knutsen, direktør i Helgelandssykehuset.

​Direktøren er eier av prosjektet som er startet opp, mens planlegging og gjennomføring gjøres av Senter for kommunikasjon.

Allerede sist høst søkte Helgelandssykehuset DIFI om støtte til et Klart språk-prosjekt i Helgelandssykehuset. Vi fikk tildelt 100.000 kroner. Da var det bare å sette i gang med å planlegge prosjektet, og skaffe oss den kompetansen og rådgivningen eksternt som vi trenger.

Null-punktsanalyse

NTB-Arkitekst er innleid for å gjøre en null-punktsanalyse, altså finne ut hvor vi er i dag. Pasientbrev og nettekster gjennomgås, og til slutt vil arbeidet munne ut i en språkprofil. Null-punktsanalysen gjør vi for å få vite hvordan det står til. Så iverksetter vi tiltak, eksempelvis nye brev i klart språk, og lar disse tiltakene virke i ett års tid. Deretter gjør vi nye analyser og ser om vi har fått ei endring til det bedre. Det vil eksempelvis si mer fornøyde pasienter, pasienter som møter når de skal og færre henvendelser på telefon som følge av dårlige brev.

Helgelandssykehuset går foran

De andre foretakene i Helse Nord har også meldt seg på prosjektet slik at det ikke bare vil ha effekt i Helgelandssykehuset. Målsettingen er at arbeidet som nå gjøres i Helgelandssykehuset skal ha effekt i de øvrige foretakene. Også Språkrådet er koblet på prosjektet med en egen rådgiver på eget initiativ, og den nasjonale nettsatsingen i spesialisthelsetjenesten er også med.

- Vi i Helgelandssykehuset gjør et nybrottsarbeid i spesialisthelsetjenesten når det gjelder Klart språk. Målet er å bedre kommunikasjonen med pasientene, det vil si gjøre pasientene mer fornøyd med eksempelvis brevene våre. Etter hvert kan effekten av Klart språk gi oss store fordeler, sier Per Martin Knutsen.