Pasientene kan sjekke status på henvisninger

19. september 2016 fikk Helse Nord en ny digital tjeneste på den nasjonale pasientportalen helsenorge.no. Pasienter kan sjekke status for henvisningen sin på nett, i stedet for å ringe sykehuset.

Tjenesten omfatter alle pasienter i Helse Nord over 16 år og foreldre til barn under 12 år - både henvisninger sendt til sykehusene og mellom helseforetakene.

Informasjonen som vises på helsenorge hentes på sikker måte ut fra DIPS/EPJ-PAS.

På helsenorge.no vil pasienten kunne se følgende statuser på sin henvisning:

Til vurdering

Henvisningen er mottatt og vil bli vurdert innen gjeldende frister.

Vurdering pågår

Henvisningen er mottatt og utredning av rett til helsehjelp pågår.

Vurdert

Henvisningen er vurdert. Tidspunkt for time/behandling vil bli tildelt.

Time tildelt

Tidspunkt for time/behandling er tildelt.

Behandling pågår

Behandlingen din relatert til denne henvisningen er startet.

Behandling avsluttet

Behandlingen din relatert til denne henvisningen er avsluttet. Kontakt fastlege eller henviser ved spørsmål.

Avsluttet

Henvisningen er avsluttet. Kontakt fastlege eller henviser ved spørsmål.

Videresendt

Henvisningen er videresendt til et annet behandlingssted. Henvisningen beholder sin plass i køen. Kontakt fastlege eller henviser ved spørsmål.

Avvist

Henvisningen er vurdert, men avvist. Kontakt fastlege eller henviser ved spørsmål.

 

Les mer om Digitale pasienttjenester på Helse Nord