Pasienter får påminnelse om time på SMS

Helgelandssykehuset lanserer nå et nytt tilbud til sine pasienter – påminnelse om time ved sykehuset på SMS.

Mobiltelefon

SMS-utsending til pasienter i full skala startet opp mandag 19. juni. Pasientene som har time ved Helgelandssykehuset vil heretter få en SMS med påminnelse dagen før.

Lenge etterspurt

SMS-varsling har lenge vært etterspurt blant pasientene. Folk er vant til å få ei påminning når de har time hos bilverkstedet eller frisøren, og forventer dette også fra sykehuset. Nå er det tekniske endelig på plass, og Helgelandssykehuset håper at varslingen vil bidra til at flere møter til oppsatt time eller melder fra hvis de ikke kan møte. Da kan sykehuset utnytte ressursene bedre, ventetidene blir kortere og pasienter unngår gebyr for ikke møtt. SMS-en sendes ut i tillegg til det ordinære innkallingsbrevet.


Innholdet i SMS-en som Helgelandssykehuset sender ut forteller deg om når og hvor du har time. Pasienter som ikke har innkallingsbrevet sitt tilgjengelig av ulike årsaker, kan enkelt finne dette igjen ved å logge seg inn på Min Helse på helsenorge.no.

Ikke for røntgen

Pasienter som ikke kan møte til timen bes om å ta kontakt med Helgelandssykehuset så raskt som mulig. Da kan sykehuset finne en ny dato som passer bedre og samtidig tilby den ledige timen til en annen pasient.

Helgelandssykehuset har i lang tid arbeidet med å få på plass en løsning for utsending av SMS til pasienter. I samarbeid med Helse Nord IKT er en løsning nå utviklet og klar til å tas i bruk. Unntaket er pasienter som skal til røntgen. Der ligger et annet IKT-system til grunn for arbeidet med pasienter, og en løsning med SMS fra dette vil ikke være klar for ved årsskiftet.