Endret rutine

Pasienter med hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi

Henvisende lege må ta ansvar for vedlikeholdsbehandlingen av hyposensibilisering ved inhalasjonsallergi, det vil si rhinitt, conjunktivitt eller astma på allergisk grunnlag.

Barnepoliklinikken, øre-nese-hals poliklinikken og medisinsk poliklinikk ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen tar imot pasienter til denne behandlingen. Behandlingen innebærer hyppige konsultasjoner, samt kontinuerlig oppfølging hver andre måned i 5 år. Pasienten skal observeres i 30 - 60 minutter etter injeksjonen og krever derfor tilstedeværende sykepleier.

Ny rutine er at henvisende lege må ta ansvar for vedlikeholdsbehandlingen, det vil si injeksjoner hver andre måned etter de 7 første opptrappingsukene. Enten ved at henvisende lege selv setter injeksjonene, eller avtaler med poliklinikk ved nærmeste sykehus.

Medisinsk poliklinikk, Sandnessjøen Medisinsk poliklinikk, Mo i Rana Medisinsk poliklinikk, Mosjøen

Se også avtaler med avtalespesialister.

Private avtalespesialister