Pasienter som kommer direkte til sykehuset (Mo i Rana)

For å forenkle og forbedre pasientforløpet er det utarbeidet klare retningslinjer og prosedyrer for denne pasientgruppen. Rett behandling på rett plass.