Planlegger innføring av ambulanseplan

Onsdag denne uka startet arbeidet med å planlegge hvordan den nye ambulanseplanen på Helgeland skal innføres. Representanter for de berørte kommunene og Helgelandssykehuset møttes da for første gang i Sandnessjøen.

Ambulanseplan
Bjørn Haug, enhetsdirektør prehosptiale tjenester og Odd Magne Rønning, prosjektleder for nye ambulanseplan, foran deltakerne på møtet om nye ambulanseplan.

Styret i Helelandssykehuset vedtok sist høst den nye ambulanseplanen for Helgeland. Målet med endringen er å sikre at ambulansetjenesten til Helgelandssykehuset er i stand til å møte framtidige krav til kvalitet og kompetanse på en god måte. Blant annet betyr dette at dagens ordning for ambulansetjenesten med utstrakt bruk av hjemmevakt opphører, og erstattes med vakt på vaktrom.

Reell medvirkning

I styrevedtaket ble det også stilt krav om at det skal utarbeides en plan for innføringen av ambulanseplanen i samarbeid med berørte kommuner, og det er dette arbeidet som nå er kommet i gang.

- Oppgaven vår er å utarbeide et organisatorisk grunnlag for at ambulanseplanen kan gjennomføres i henhold til styrevedtaket. I det ligger det at berørte kommuner skal involveres på en måte som gir reell medvirkning, forklarer Bjørn Haug, enhetsdirektør for de prehosptiale tjenestene i Helgelandssykehuset.

Til sommeren

Arbeidet med å planlegge innføringen av den nye ambulanseplanen vil skje fram mot sommeren. Representantene fra Helgelandssykehuset og kommunene er delt inn i tre arbeidsgrupper som skal planlegge innføring i de tre berørte sonene, det vil si sone Mo i Rana, sone Mosjøen og sone Brønnøysund. I tillegg til disse representantene vil det bli hentet inn kompetanse fra Sykehusbygg, Luftambulansetjenesten og Redningstjenesten til de ulike arbeidsgruppene alt etter behov.

- Målet er å få ferdig en rapport og plan for innføringen til behandling før sommeren, sier Bjørn Haug, som tror de første endringene vil bli mulig å gjennomføre tidlig i 2018.


Les også: Ny ambulanseplan – vedtak i styret i Helgelandssykehuset