Helgelandstreffet

Presenterte karrieremuligheter på Helgeland

Sammen med en rekke andre virksomheter i offentlig og privat sektor på Helgeland, var Helgelandssykehuset med på Helgelandstreffet som ble arrangert i Trondheim 27. oktober. Der møtte vi over 40 studenter fra forskjellige fagområder innen helsefag, ingeniørfag, økonomi og administrasjon. Studentene hadde til felles at de er nysgjerrige på jobbmuligheter på Helgeland.

Fra venstre: Silje Paulsen, rådgiver, Trond Nilsen, innkjøpssjef, Malin Johansen, psykolog. 

På Helgelandstreffet deltok en rekrutteringsgruppe fra Helgelandssykehuset bestående av:

-    Julie Høstland, psykolog ved Nevropsykologisk avdeling
-    Malin Johansen, psykolog ved Døgnavdeling for barn og unge
-    Tone Skaland, spesialsykepleierstudent i anestesi
-    Trond Nilsen, innkjøpssjef i drift og eiendom
-    Tore Dahl, rådgiver HR
-    Silje Paulsen, rådgiver HR​

Mulighetene for jobb og karriereutvikling i Helgelandssykehuset ble presentert og representantene fra fagmiljøene delte sine erfaringer med å jobbe i Helgelandssykehuset. 

- Jeg kom til Helgelandssykehuset i hovedpraksis i siste del utdanningen, og fikk bli del av et godt fagmiljø her ved Nevropsykologisk avdeling. Tidlig ble det dialog om at det kunne være muligheter for jobb etter endt utdanning. I Helgelandssykehuset kommer du som nyutdannet psykolog inn i et godt strukturert spesialistutdanningsløp og blir del av et sterkt og inkluderende fagmiljø. Derfor valgte jeg å søke jobb nettopp her og jeg trives godt, sier Julie Høstland, som opprinnelig er fra Nordfjordeid. 

Tone Skaland som er under utdanning til å bli spesialsykepleier i anestesi, fremhevet utviklingsmulighetene for sykepleiere i Helgelandssykehuset:
- Jeg har utdanningsstilling og lønn under videreutdanning. Etterpå er jeg sikret 100 prosent fast stilling som anestesisykepleier i Helgelandssykehuset. Å være spesialsykepleier gir faglige utfordringer og muligheter. Så jeg er veldig fornøyd med valget om å ta videreutdanning i anestesisykepleie og at det legges til rette for dette i Helgelandssykehuset.

Trond Nilsen, innkjøpssjef i Drift og eiendom fortalte om mulighetene og behovene for ingeniører i Helgelandssykehuset.
- Hos oss får du jobbe med avanserte installasjoner og høyspesialisert medisinsk-teknisk utstyr. Du blir del av et stort fagmiljø da vi har mye samarbeid både regionalt og nasjonalt mellom sykehusene. Ingeniørkompetanse er kritisk for å sikre gode og trygge spesialisthelsetjenester til befolkningen på Helgeland, fastslo Trond Nilsen.

Helgelandstreffet var i regi av Heile Helgeland, et samarbeidsprosjekt med en helhetlig tilnærming til rekruttering i regionen. Bak satsingen som ledes av Kunnskapsparken, står en rekke engasjerte bedrifter, i næringslivet, offentlige virksomheter og kommuner. Helgelandssykehuset er aktiv deltaker i Heile Helgeland:
- For å rekruttere til Helgelandssykehuset er det viktig at vi samarbeider både med næringslivet og andre offentlige arbeidsplasser i regionen. På Helgeland er det mulighet til å leve det gode liv, med fantastisk natur og med flotte karrieremuligheter uansett utdanningsbakgrunn. Vi står sammen om rekruttering, til styrke for arbeidslivet i hele regionen. Dette samarbeidet er viktig for at Helgelandssykehuset skal sikre seg rett kompetanse og kapasitet fremover, sier Trond Millerjord, HR-sjef i Helgelandssykehuset.​