Pressemelding 30.09.20

Presisering rundt tarmkreftkirurgi-rapporter

De siste dagene har det vært en rekke mediesaker angående Helgelandssykehusets rapporter i den såkalte tarmkreftkirurgi-saken. Helgelandssykehuset presiserer at det ikke forekommer direkte identifiserbare personopplysninger i de omtalte rapportene. 

​Helgelandssykehuset sendte 30.09 ut en følgende pressemelding:

De siste dagene har det vært en rekke mediesaker angående Helgelandssykehusets rapporter i den såkalte tarmkreftkirurgi-saken. Helgelandssykehuset ønsker å presisere følgende:

  • Ingen av de tre rapportene inneholder direkte personsensitive opplysninger som navn, fødselsdato, fødselsnummer eller bostedskommune for de aktuelle pasientene. Vår vurdering er at rapportene er utformet slik at de begrenser personidentifiserende opplysninger til et minimum. Rapportene inneholder indirekte identifiserbare opplysninger som vil kunne medføre at utenforstående som kjenner personen, i et tenkt tilfelle, vil kunne identifisere vedkommende. Dette gjelder opplysninger som hver for seg ikke gir slik informasjon, men sammen med for eksempel datoer, årstall og alder samt operasjonssted vil kunne medføre at pasienten identifiseres.
  • Helgelandssykehuset vil på det sterkeste avvise alle spekulasjoner om lekkasje av rapportene som del av en bevisst mediestrategi.
  • To eksterne kommunikasjonsrådgivere fikk tilsendt rapportene 24. august, fordi de skulle bistå Helgelandssykehuset med kommunikasjon knyttet til det interne kvalitetsarbeidet og rapportene var viktige i denne forbindelsen. At rapportene ble tilsendt i usladdet versjon behandles som et avvik i Helgelandssykehuset.

- Jeg forsikrer befolkningen på Helgeland om at rapportene ikke inneholder navn, fødselsdato eller bosted. Jeg vil understreke at arbeidet med tarmkreftkirurgien er et viktig internt kvalitetsarbeid som pågår med full styrke. At vi har engasjert kirurgiske fageksperter fra de fremste fagmiljøene i Norge til å utarbeide disse rapportene er av stor betydning for utviklingen av denne tjenesten i Helgelandssykehuset.

Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. Helgelandssykehuset