Pris for akuttmedisinsk forbedring

Helgelandssykehuset Sandnessjøen har vunnet årets første forbedringspris fra Helse Nord. Prisen på 200.000 kroner får de for å ha utviklet et system som sikrer kvaliteten når de aller sykeste pasientene mottas.

Sykehusansatte i gledeshopp
Så glade blir deltagerne i de akuttmedisinske teamene når de vinner kvalitetspris! Foto: Jan Olav Eriksen


Prosjektet vurderes av Helse Nord som meget verdifullt, og et eksempel på godt forbedringsarbeid.
- Forbedringsprosjektet har gitt økt pasientsikkerhet, og får en samlet kompetanse i front der det raskt kan iverksettes tiltak som forkorter sykehusinnleggelser og øker leveår. Dette bidrar til økt kvalitet, trygghet og respekt for pasienten, skriver Helse Nord i sin begrunnelse.

Svært inspirerende

- Det er svært inspirerende at Helse Nord velger å gi dette arbeidet kvalitetsprisen. Ledelsen i Helgelandssykehuset har bestemt at dette skal være det førende prinsippet ved mottak av de aller dårligste pasientene som kommer til våre sykehus. Sammen med et samlet akuttmedisinsk miljø i landsdelen ønsker vi at dette skal bli en mal som alle sykehus kan bruke. Derfor er vi glade for den oppmerksomheten denne prisen gir. Dette er et sterkt tverrfaglig prosjekt som i sykehuset vårt har gitt masse positiv energi og klart økt kvalitet i de mest tidskritiske situasjonene, sier områdesjef for kirurgi og akutt Svein Arne Monsen.

Stor overføringsverdi

Helse Nord RHF fikk inn totalt 14 søknader til forbedringsprisen i denne runden. Prosjektet til Helgelandssykehuset Sandnessjøen svarer på alle kriteriene for utlysningen, og søknaden er oversiktlig og kortfattet. Det er tatt utgangspunkt i avvik og pasientopplevelser og laget et foretaksovergripende felles akuttmedisinsk system. Prosjektet og prosedyrene/kravlister som er utarbeidet anses å ha stor overføringsverdi, skriver Helse Nord i sin begrunnelse – som håper Helgelandssykehuset kan bidra til at tiltakene kan overføres til andre helseforetak i Helse Nord.