Prosjektdirektør går av

Torbjørn Aas går fra stillingen som prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset og blir direktør for NAV Trøndelag. Aas understreker at jobbskiftet ikke er knyttet til ønske om å forlate sykehuset og prosjektet.

Torbjørn Aas
Dette handler ikke om å søke seg bort, men jobben i NAV ble svært attraktiv for min del – og den er  i Steinkjer, der jeg bor. Det har vært en svært spennende tid i Helgelandssykehuset. Jobben har vært interessant og det har vært givende å jobbe med masse dyktige folk i dette prosjektet og i sykehuset. Det har vært en enda mer positiv erfaring enn jeg trodde da jeg startet.​

Torbjørn Aas har sin siste dag som prosjektdirektør den 15. september, men sier at han ønsker å være fleksibel i forhold til ferieavvikling og det arbeidet som skal gjøres fram til da. Han vil ha en dialog med administrerende direktør om hvordan man kan få gjort en best mulig jobb de neste tre månedene. 

Hulda Gunnlaugsdottir informerte ledergruppen sin om Aas sin oppsigelse i dag, og hun sier: - Torbjørn Aas har gjort en god jobb hos oss som prosjektdirektør, vi skulle gjerne hatt han hos oss lengere. Men vi ønsker ham all mulig lykke til videre, når den tid kommer.

 
Gunnlaugsdottir legger til at det vil settes i gang en rekrutteringsprosess umiddelbart for å finne en ny prosjektdirektør for Nye Helgelandssykehuset.