HELSENORGE

Psykiatriske pasienter på Helgeland får nå helsepersonell som ledsager

Helgelandssykehuset har nå startet opp med ledsagerordning for transport av psykiatriske pasienter. Dette vil spesielt gjelde de pasientene som må fra Helgeland til behandling i Bodø. I dag er det alltid politi som må ledsage pasienten på ambulanseflyet, men nå kurses helsepersonell i denne oppgaven. Oppstart er i Brønnøysund, kursing er unnagjort og de første oppdragene er utført.

Kursdeltakere foran et ambulansefly
I alt 20 har nå gjennomført fire dager med kurs. Kursdeltakerne kommer både fra kommune og spesialisthelsetjenesten. De har også gjennomført en dag med hospitering på ambulanseflyet.

- Tidligere har det vært to politimenn som har fulgt alle disse pasientene, men det er mange som ikke trenger politi, forteller prosjektleder Monica Kaspersen. Hun er avdelingsleder for ambulansetjenesten området Brønnøy i Helgelandssykehuset. 

- Ofte føler pasientene det som et overgrep at politiet ledsager pasientene. Dette vil forhindre den følelsen, sier Kaspersen.

I de tilfeller det er nødvendig med politi skal de fortsatt være med.

Raskere til Bodø

De fleste transportene vil foregå med ambulansefly, selv om det fremdeles kan være behov for ledsagere på bilambulanse, båtambulanse og andre syketransporter. Bruk av helsepersonell som ledsagere for transport av psykiatriske pasienter med ambulansefly fører derfor til at pasientene får mye mindre reisevei og slipper å transporteres i bil den lange veien til Bodø. ​

For ambulansepersonell betyr dette også færre transporter til Bodø, noe som er tidskrevende og går utover akuttberedskapen i kommunene da ambulansen er borte i mange timer. Den nye ordningen vil derfor bedre tilgjengelighet av ambulanser, føre til færre overtidstimer og mindre belastning på de ansatte. Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har allerede denne ordningen.

Kursdeltakere både fra kommune og sykehus

I alt 20 har nå gjennomført fire dager med kurs, blant annet med VIVAT førstehjelp ved selvmordsfare. Kursdeltakerne kommer både fra kommune og spesialisthelsetjenesten; den kommunale ROP-tjenesten (rus og psykiatri-tjenesten), AAT (ambulant akutteam), voksenpsykiatrien og ambulansepersonell. Det legges vekt på god kursing av de nye ledsagerne. Deltagerne har også gjennomført en dag med hospitering på ambulanseflyet.

- Vi har nettopp startet opp, for hele Helgeland, og ledsagerne blir som tilkallingsvakter. De første oppdragene har gått veldig bra, forteller Kaspersen.

Det skal også opprettes venterom på Mo, i Sandnessjøen og i Mosjøen, slik at ledsagere som skal følge pasienter fra disse byene har et sted å vente før transporten gjennomføres. Prosjekteier er områdesjef for AMK og luftambulanse Arne Finseth.