Regional konferanse om akuttbehandling av hjerneslag i Sandnessjøen

Kst. overlege Elisabeth Benum kan i dag ønske 85 deltagere velkommen til regional hjerneslagkonferanse i Sandnessjøen.

Elisabeth Benum
Elisabeth Benum

Konferansen varer i to dager, og avholdes på Kulturbaders storsal i Sandnessjøen. Det er fagrådet for hjerneslag i Helse Nord som arrangerer konferansen.

Formålet er å oppnå konsensus for oppdaterte retningslinjer for akutt billeddiagnostikk ved hjerneslag, og innføring av endovaskulær behandling i Helse Nord.

Fagdirektør i Helse Nord Geir Tollåli ønsker velkommen. Foredragsholdere kommer fra Nordlandssykehuset, Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN), Stavanger Universitetssykehus (SUS) og Oslo Universitetssykehuset (OUS).