DMS

Rekordmange søkere til nyåpnet DMS

Helgelandssykehusets nye distriktsmedisinske senter (DMS) på Sør-Helgeland er nå satt i drift. I den forbindelse er det utlyst til sammen ti nyopprettede stillinger, og responsen har vært enorm.  

DMS Sør-Helgeland i Brønnøysund.

- Nå gleder vi oss til å fylle bygget med nytt utstyr og mer kompetanse, sier DMS-leder Sturla Ditlefsen. 

Ambulansestasjonen var på plass i november, og den første pasientundersøkelsen ble utført i desember. Nå er de i drift med gynekologiske undersøkelser, småkirurgi og har fått på plass avtalespesialist for hjertepoliklinikk. ​

DMS-leder Sturla Ditlefsen.

DMS-leder Sturla Ditlefsen.

Et dynamisk spesialisthelsetilbud
Spesialisthelsetilbudet i DMS-et vil ha et tilbud til befolkningen som benytter seg av spesialisthelsetjenesten, der fravær fra hjemmet er belastende som for eksempel behov for tilgjengelighet, nærhet og koordinerte tjenester og som slipper lang reisevei. Dette vil kunne redusere unødvendig sykehusbruk og reinnleggelser. 
- Neste fase er å få på plass bildediagnostikk med røntgen og ultralyd, og utstyr til avdelingen øre-nese-hals i tillegg til kreft og infusjonspoliklinikk. Tilbudet som starter opp nå er i mindre skala og skal bygges opp underveis. Et DMS er en dynamisk modell som utvikler seg i takt med befolkningen, og dimensjoneringen av helsetjenestene skal utvikles deretter, sier Ditlefsen. 

​Følgende tilbud er planlagt ved DMS-et:

Hjertepoliklinikk, bildediagnostikk, pediatri, kjemoterapi/infusjonspoliklinikk, gynekologi, øre-nese-hals, nevrologi, ortopedi, kirurgi, hud, øye og støttefunksjoner. I tillegg har vi fødestue og dialyse som en egen avdeling i kirurgisk klinikk som en viktig del av DMS-et og tilbudet. 

Bilde fra møterom på nytt DMS.

​Samhandling i praksis

DMS-et har nye rom og stor kapasitet. Ditlefsen tror at dette er noe av bakgrunnen for at de har fått så god respons på de utlyste stillingene. 
- Dette er et nytt, fremtidsrettet og fleksibelt bygg. Størrelsen på arealene spiller nok en rolle. Mange er vant til å jobbe på små rom, men her har vi lagt opp til fremtidig bruk. Det er også lagt opp til at man kan jobbe i hele Helgelandssykehuset og sin tilhørende klinikk. Da blir man en del av et større fagmiljø. 
For befolkningen på Sør-Helgeland betyr det nye DMS-et at man får flere helsetjenester nærmere bosted. DMS-et skal legge til rette for et helhetlig og godt helsetjenestetilbud for folk på Sør-Helgeland gjennom samarbeid mellom kommunenes primærhelsetjeneste og Helgelandssykehuset, og bidra til helsefremmende, koordinerte og effektive behandlingsforløp.
- Et DMS er samhandling i praksis mellom helseforetaket og kommunene. Noe vi skal bygge opp over tid. 

Et godt eksempel

- Vi ønsker at DMS-et skal være et godt eksempel på fleksibilitet og funksjonalitet som representerer en fremtidsrettet løsning til det beste for ansatte og pasienter. DMS Sør-Helgeland er Nye Helgelandssykehusets utstillingsvindu. Her vil man i stor grad benytte seg av det siste innen ny teknologi og innovasjon.
- I et mindre miljø kan vi prøve ut ny teknologi i et kontrollert miljø, Dette gjelder også samhandling med kommunene. Dette er en ny samhandlings- og kompetansearena som vil gi et bedre, helhetlig pasientforløp, sier Ditlefsen.

Det planlegges en offisiell åpning av DMS-et, men Helgelandssykehuset avventer dato som passer for helseministeren.