Rituell omskjæring av guttebarn

Helse Nord har inngått rammeavtale med Ibsensykehuset Kalbakken AS om rituell omskjæring av guttebarn.

​Målgruppen er barn eldre enn tre måneder og avtalen skal bidra til å redusere antall pasienter på venteliste i Helse Nord. Omskjæring som foretas av medisinske årsaker, som for eksempel på grunn av trang forhud, infeksjoner eller skader er ikke rituell omskjæring. Rituell omskjæring er kun tillatt på gutter og regulert i lov om rituell omskjæring av gutter av 20. juni 2014 nr. 40.

Rammeavtale - Ibsensykehuset Kalbakken.pdf

Les mer om rituell omskjæring av guttebarn på ibsensykehusene.no

Foreldrene må ta kontakt med fastlegen for å få henvisning til rituell omskjæring