Saksbehandling kan ta lengre tid

Som følge av koronautbruddet kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig.

​Helgelandssykehuset har som følge av det pågående koronautbruddet svært stort arbeidspress hos våre ansatte. Vår viktigste prioritet nå er å overvåke situasjonen nøye, forberede oss og være i beredskap. Slik bidrar vi til den felles dugnaden vi nå er inne i.

Som en konsekvens av dette kan svar på henvendelser, behandling av saker og innsynsspørsmål, ta noe lengre tid enn vanlig. Dette vil også bety at de frister som er i lovverket vil bli brutt. Helgelandssykehuset beklager dette, men håper på deres forståelse.  

Helgelandssykehuset vil samtidig understreke viktigheten av åpenhet i den situasjonen vi nå er i, og åpenhet vil være førende for foretakets arbeid både nå og fremover i tid.