Samhandling

Samhandlingskonferansen 2022 – i Mosjøen 8. og 9. juni

Helgelandssykehuset, kommunene på Helgeland og OSO (overordnet samarbeidsorgan) ønsker velkommen til samhandlingskonferansen 2022. Samhandlingskonferansen arrangeres på Fru Haugans hotell i Mosjøen den 8. og 9. juni, og vi ber dere holde av disse dagene til deltakelse på konferansen.

Foto: Illustrasjonsfoto Colourbox

Tema for konferansen er; «Vi former fremtidens helsetjeneste». 

Helgeland står ovenfor utfordringer for å kunne tilby likeverdige og fremtidsrettede helsetjenester på hele Helgeland.

  • Hvordan ta hensyn til helsefremming, befolkningsutvikling, sykdomsutvikling, behandling, teknologi og forventninger hos befolkningen i vår oppbygning av helsetjenesten?
  • ​Hvordan skal vi sammen bygge vår felles helsetjeneste?
Hold av datoene! Program og påmeldingslenke kommer snart!​