Samhandlingskoordinator for diabetes

Diabetessykepleier Brit Ryan er ansatt i den nyopprettede stillingen som samhandlingskoordinator for diabetes i Helgelandssykehuset. Hun skal bistå i å organisere og gjennomføre diabeteskurs i kommunene og motivere til å ta i bruk NOKLUS diabetesskjema (journal) ved alle legekontor på Helgeland.

Brit Ryan

Som et ledd i Helse Nords satsning på diabetes og samhandlingsreformen er det bevilget midler til fire nye stillinger i Helse Nord. En av disse stillingene er tildelt Helgelandssykehuset. Diabetessykepleier Brit Ryan startet i stillingen i midten av mars.

Samarbeide med kommunehelsetjenesten

Jobben vil i hovedsak bestå i å organisere og gjennomføre diabeteskurs ut til kommunene og motivere til å ta i bruk NOKLUS diabetesskjema(journal) ved alle legekontor på Helgeland. For å løse denne oppgaven skal samhandlingskoordinatoren samarbeide med de lokale diabetesteamene ved sykehusenhetene og kommunehelsetjenesten for å planlegge og utføre kompetanseoverførende tiltak til kommunene.

Helgelandssykehuset Mosjøen

Organisatorisk er stillingen lagt til medisinsk poliklinikk ved enheten i Mosjøen og Brit vil fremdeles utføre noe klinisk arbeid ved diabetespoliklinikken.

Den nye samhandlingskoordinatoren har videreutdanning som diabetessykepleier og mange års erfaring med å jobbe med diabetespasienter ved Helgelandssykehuset Mosjøen.

Vi ønsker Brit lykke til i jobben.