Sammen får vi det til – i mangel av personell fra utlandet

Innreiserestriksjonene som myndighetene innførte 26. januar, så ut til å skape store problemer for sykehusdriften på Helgeland. Etter intensivt arbeide med kartlegging og samkjøring, så har røde og gule felt i arbeidsturnusen blitt gjort om til grønne.

Den 27. januar fikk Helgelandssykehuset oppdraget fra Helse Nord, som oppsummert var slik:

Kartlegge for de neste seks ukene:

  • Omfang av personell som har planlagt innreise fra andre land
  • Konsekvenser for eventuelle bortfall
  • Aktuelle tiltak

For ledelsen har det vært viktig å ha fokus på pasienten. Først og fremst ved å prioritere det akutte framfor det planlagte, men samtidig jobbe for at tiltakene skal påvirke så få pasienter som mulig. Det har vært en målsetning å sikre akuttilbud ved alle enheter, både somatikk og psykiatri - og i minst mulig grad redusere aktiviteten. Kabalen har blitt løst ved å redusere noe planlagt virksomhet og med ambulering.

- Det er fortsatt utfordringer foran oss, men vi klarer å opprettholde akuttberedskapen ved de tre sykehusenhetene, samt enhet for psykisk helse og rus og prehospitale tjenester. For å få til dette vil noe planlagt virksomhet tas ned og det vil være en økt belastning på personellet vårt i en periode. Pasienter som får flyttet på sine avtaler vil bli kontaktet direkte. Det sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør.

Helgelandssykehusets ledere på alle nivåer og deres støttespillere har jobbet intenst de siste par døgnene for å få kabalen til å gå opp. Administrerende direktør roser innsatsen:

-Her har alle bidratt og lagt ned en stor innsats for fellesskapet. Jeg vil også nevne at vi har hatt med oss de tillitsvalgte fra Den norske legeforening og Norsk sykepleierforbund. Det har vært nyttig og de har kommet med gode innspill underveis. Godt lagspill har gitt gode resultater!