Sammen for å rekruttere sykepleiere til Helgeland

Denne uka fikk Helgelandssykehuset og kommunene på Helgeland møte sykepleierstudentene ved Nord universitet. Dagen ble brukt for å informere om behovet og arbeidsmuligheter. Her var det et felles mål som var i fokus, å kunne gi pasientene og innbyggerne på Helgeland den behandlingen og hjelpen de trenger, når de trenger det.  

remi nilsskog og studenter ved campus helgeland
Hege Mørk, rådgiver i samhandlingsavdelingen ved Helgelandssykehuset, forteller studentene om hvordan pasientforløpet omhandler både utredning, behandling og oppfølging både på sykehus og i pasientens hjemkommune.  

Hun trekker frem at sykehus er viktig, men at det er i kommunene folk bor og lever livene sine.  

Samarbeid på tvers av fag og sektorer er nødvendig for å dekke alle brukernes behov og sikre et helhetlig pasientforløp, sier Hege, og legger til at vi er alle på jobb for våre felles pasienter og innbyggere. Uansett hvor man jobber, er det pasienten som er i fokus.  

Mange arbeidsmuligheter for sykepleiere  

Helgeland er helt avhengige av sykepleiere for å ha et godt helsevesen. Det er mange forskjellige jobber, og alle er med på å kunne utvikle fremtidens helsetjeneste, sier Hege. Hun kan videre informere om at Helgeland står ovenfor store utfordringer i tiden fremover for å kunne tilby fremtidsrettede helsetjenester til pasientene på hele Helgeland.  

Sykepleierstudentene sitter med en svært ettertrakta kompetanse som det er stort behov for på Helgeland. Gjennom dagen fikk studentene informasjon om ulike muligheter sykepleierne har ved mindre og større kommuner, samt i sykehus.  

Sykepleiere i kommune får brukt hele faget  

Sandra Lupsic er avdelingssykepleier ved Yttern sykehjem i Rana kommune. For henne var det viktig å vite hva som gjorde at sykepleierne i kommunen trivdes så godt. Hun tok derfor en prat med mange ulike sykepleiere, både nyutdannede og de som har jobbet i mange år. Tilbakemeldingene var at pasientene i dag trenger veldig ulik grad av behandling som gir varierende arbeidsdager og mulighet for å bruke hele faget, forteller Sandra.  

Sykepleierne synes det er givende å få muligheten til å følge opp pasientene å se hele mennesket, både for dem de er og har vært, sier Sandra, og legger til at en ung sykepleier fortalte henne at hun satt spesielt pris på det å få jobbe selvstendig samtidig som hun aldri var alene. Hun følte seg både sett og hørt, og gledet seg til å gå på jobb hver dag.  

Fra hjelpepleier til intensivsykepleier  
​For de som ønsker å jobbe mer spesialisert finnes det flere muligheter for å ta videreutdanning. Anna Haustreis, som nylig er ferdigutdannet intensivsykepleier forteller om sin reise fra hun startet som hjelpepleier og nå nylig ble ferdig utdannet intensivsykepleier.  

Anna elsker jobben sin, og sier at det mest fantastiske med den er pasientene. Videre forteller hun at det finnes mange ulike måter å hjelpe pasienter og pårørende på, og at alle må finne sin egen vei. Hun vil likevel anbefale alle å jobbe i yrke en stund, før man bestemmer seg for om man vil spesialisere seg og hva man ønsker å spesialisere seg til.  ​

Stor interesse fra sykepleierstudentene  

Etter presentasjonene fikk studentene prate med både kommuner og Helgelandssykehuset. Selv om studentene var midt inne i innspurt på bachelorskriving tok de seg god tid til en prat. Remi Nilsskog, som jobber i HR-avdelinga ved Helgelandssykehuset, var meget fornøyd med interessen fra studentene, og sier de ivrig stilte spørsmål om ulike muligheter knyttet både til jobb og videreutdanning.  ​