Sammen om mestring: Godt samarbeid med Vefsn kommune

Vefsn kommune og Helgelandssykehuset samarbeider godt om å arrangere lærings- og mestringskurs. Dette gjør de sammen med lokale brukerorganisasjoner og erfarne brukere. Parkinsonkurset er et godt eksempel på dette samarbeidet.

SamarbeidLMS2018

Bildet er fra evalueringsmøtet: F.v. Astri K. Gullesen og Tove Lill R. Falstad (rådgivere læring og mestring i Senter for samhandling Helgelandssykehuset), Kari B. Arnesen og Steinar Arnesen (brukerrepresentanter og leder for Rana Parkinsonforening). På skjermen fra telestudio i Mosjøen (f.v.): Camilla Straum (kursleder og avdelingssykepleier nevrologisk avdeling), Anne Skjervstad og Trine Gåre (logopeder Vefsn kommune), Eivind H. Augustsen (leder for merkantil avdeling Helgelandssykehuset Mosjøen), Kjersti Jensen (ergoterapeut Vefsn kommune) og Linda W. Vassvik (avdelingsleder fysio- og ergoterapitjenesten Vefsn kommune).

– Å ha egne kurs arrangert enten av spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten kan nok være hensiktsmessig i enkelte tilfeller, men ofte kommer vi lengst ved å samarbeide på tvers, uavhengig av hvem som står som arrangør, sier rådgiver Astri Gullesen og Tove Lill Falstad fra Senter for samhandling.

Arbeidsmåten som er etablert ved lærings- og mestringssenteret ved Helgelandssykehuset bidrar til nettverksbygging, kompetanseoverføring, ressursutnyttelse og god samhandling i den hensikt å oppnå helsefremmende tilbud for pasienter og pårørende. Alle i arbeidsgruppa har knyttet nye kontakter, fått ny kunnskap og et nytt faglig nettverk.

– Noe av tilbudet som finnes i kommunen var ukjent for fagpersonell i foretaket fra tidligere, og vise-versa, derfor bidrar dette også til internt opplysningsarbeid som i neste omgang kommer pasienter og pårørende til gode, avslutter Falstad.

«Sammen om mestring – læring for livet» er visjonen for arbeidet på alle plan.

Les hele artikkelen på mestring.no

Se alle kurs for pasienter og pårørende på Helgelandssykehuset