Satser sammen på utvikling av DMS i Brønnøysund

Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune har denne uka inngått leieavtale for lokaler til distrikts-medisinsk senter (DMS) i Brønnøysund. Et bygg på 1787 kvadratmeter vil stå ferdig til formålet sommeren 2021. Tilbudet av helsetjenester i DMS Brønnøysund vil bli større enn opprinnelig tenkt, og skape faktisk og opplevd trygghet for befolkningen på Sør-Helgeland.

Hulda

Etter at leieavtalen nå er underskrevet, er neste steg å inngå en intensjonsavtale som sier noe om hvordan tjenestene skal utvikles i fellesskap med felles mål. Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune sikter mot å gå fra å være parter til å bli partnere gjennom å helsefellesskap i DMS Brønnøysund.

- Helgelandssykehuset har lenge hatt et sterkt ønske om å utvikle et tilbud i Brønnøysund som tar på alvor de behovene og utfordringene befolkningen på Sør-Helgeland har. At vi skulle ha et DMS i Brønnøysund har lenge vært kjent. Men vi har utviklet prosjektet og innholdet i bygget betydelig, og jeg tror de fleste vil se at vi mener alvor når vi sier at vi skal desentralisere det vi kan, og sentralisere når vi må, sier Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. i Helgelandssykehuset HF.
 

Skal ha 10 senger

DMS Brønnøysund skal ha 10 senger, der to av sengene er såkalt KAD-senger (kommunal akutt døgnplass). Helsetjenestene en ser for seg i bygget vil rette seg inn mot spesielt eldre, kronikere (KOLS, hjertesvikt, nyresvikt diabetes mm.). Det vil videre bli tilbud knyttet til palliasjon (lindrende behandling), fødestue, diagnostikk med røntgen, CT, ultralyd, laboratorietjenester og felles akuttmottak/legevakt.
- Tilbudet skal bli så godt at innbyggerne på Sør-Helgeland i størst mulig grad skal slippe lange reiser for polikliniske konsultasjoner, få tatt et røntgenbilde eller gjennomført diagnostikk, understreker Hulda Gunnlaugsdottir.

Intensjonsavtale

Etter at leieavtalen nå er underskrevet, er neste steg å inngå en intensjonsavtale som sier noe om hvordan tjenestene skal utvikles i fellesskap med felles mål. Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune sikter mot å gå fra å være parter til å bli partnere gjennom å helsefellesskap i DMS Brønnøysund. En av de sterke driverne her er utstrakt bruk av ny teknologi.
- Vi går inn i et nybrottsarbeid for samarbeid og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Målet er å utvikle tjenestetilbudet, bruke ny teknologi, løse rekrutteringsutfordringer og dele kompetanse. For befolkningen på Sør-Helgeland betyr det at de lokalt skal få dekket sine behov for helsetjenester i størst mulig grad, sier Hulda Gunnlaugsdottir.

Driftsmodell skal utvikles

Driftsmodellen skal utvikles i fellesskap av Helgelandssykehuset og Brønnøy kommune. Det vil kreve et tett samarbeid mellom allmennmedisin og akuttmedisin.
- I tillegg har vi prehospitale tjenester på Sør-Helgeland, bestående av biler, båt, fly og helikopter, som sammen med DMS Brønnøysund vil gi et unikt tilbud til befolkningen som skaper faktisk og opplevd trygghet, sier Hulda Gunnlaugsdottir.