Pasientreiser

Scorer høyt

Helgelandssykehuset HF scorer høyt i den nasjonale brukerundersøkelsen for Pasientreiser i 2020. – Vår hovedoppgave er å få pasienten fram til behandling og hjem igjen. Det kan enkelte ganger være litt av et puslespill, da enkelte har særskilte behov, samt at vi har en utfordrende geografi her på Helgeland. Det er svært gledelig at pasientene er så fornøyd. Reisen til og fra er en viktig del av ivaretakelsen av Helgelandssykehusets pasienter, sier Arve Smedseng, områdesjef for Pasientreiser. 

Fv. Bussjåfør Paal August Almén med bussvertene Bjørg-Inger Horn og Bjarne Holmberg.
Fv. Bussjåfør Paal August Almén med bussvertene Bjørg-Inger Horn og Bjarne Holmberg.

Pasientreiser er reiser til og fra offentlig, godkjent behandling, og Helgelandssykehuset ligger langt fremme i brukertilfredshet. 

Populær HelseEkspress

På opplevd reise med HelseEkspressen scorer Helgelandssykehuset 5,7 poeng noe som resulterer i førsteplass i den nasjonale undersøkelsen. 
Helseekspressen er en tilrettelagt transport for pasienter, med ekstra bemanning, båreplasser og behagelige seter, som går daglig Brønnøysund – Sandnessjøen – Mo og retur. 
- Konseptet er så populært at vi vil vurdere en utvidelse av tilbudet når det nye Helgelandssykehuset er på plass, sier Arve Smedseng. 
På opplevd service på telefon scorer Helgelandssykehuset fem av seks mulige poeng, og er dermed på 3.plass i nasjonal sammenheng. Helgelandssykehuset kommer også på 3. plass med 5,6 poeng i opplevd service fra drosjesjåfør. 
En gjeng med serviceinnstilte medarbeidere
Det er i dag tolv ansatte som jobber med å koordinere reiser for pasientene, samt en fast sjåfør. Pasientreiser frakter pasienter som av ulikegrunner trenger skyss til planlagt behandling, men som ikke er akuttsyke og har behov for ambulanse. Mange pasienter ordner reisen sin selv og får refundert kostnader i ettertid.

Godt pasientreisetilbud

I en samlet vurdering fra brukerne av Pasientreiser i Helse Nord, sier 86,7 prosent av de spurte, at de er fornøyd eller meget godt fornøyd med dagens pasientreisetilbud.