Sikre rett bruk av røntgenundersøkelser

Når er det rett å bruke bildediagnostiske tjenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk. To filmer, den ene om røntgen ved graviditet, sier noe om dette.

Sikre rett bruk av røntgenundersøkelser

 

Når er det rett å bruke bildediagnostiske tjenester? Kompetanse om dette er viktig for å unngå overforbruk og sikre rett bruk. Filmen er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Statens strålevern.  

Graviditet og røntgen

 

Filmen viser konkrete eksempel på vurderinger av røntgenundersøkelser ved graviditet. Filmen er et samarbeid mellom Akershus universitetssykehus og Statens strålevern.

Vi har beskrevet vår røntgenundersøkelser under "Behandling". Videoene legges tilgjengelig på alle disse sidene.