Skal bidra til økt livskvalitet for LAR-pasienter

Pasienter som er avhengige av tunge narkotiske stoffer får nå et lokalt behandlingstilbud der målet er å øke livskvaliteten, bedre funksjonsnivået, redusere skadene av avhengighet og begrense faren for overdosedødsfall.

Lite minner om et venterom på poliklinikk. – Vi opplever at pasientene synes det er godt å komme hit, sier fagansvarlig Stein Feragen.

​Fredag er det offisiell åpning av det nye LAR-tilbudet i Helgelandssykehuset. Hovedbasen ligger i fine, nyoppussede lokaler midt i sentrum på Mo. Der møter pasientene et behandlingsapparat som består av psykolog, fagkonsulent og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Tjenesten er organisert med lokale behandlingsressurser også i Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Lokalt behandlingstilbud

LAR - legemiddelassistert rehabilitering - er en tverrfaglig spesialisert behandling som retter seg mot opioidavhengige, det vil si mennesker som ikke har lykkes med å bli rus- eller legemiddelfri. Når en pasient kommer inn i LAR betyr det at han eller hun får legemiddel som et ledd i behandlingen, typisk metadon eller subutex. Tidligere fikk denne pasientgruppa sin behandling via Universitetssykehuset i Nord-Norge, opplyser fagansvarlig Stein Feragen. Han mener det er en stor fordel at pasientene nå får et behandlingstilbud nærmere der de bor.

Ser hele pasienten

- Vi overtok ansvaret for LAR-pasientene ved årsskiftet, og har tatt imot pasienter i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset Rana siden mars. Nå er det utvidet til å gjelde hele Helgeland. Tilbakemeldingen fra brukerne er at nærhet til tjenesten, det å regelmessig kunne møte en behandler ansikt til ansikt er langt bedre enn å møte spesialisthelsetjenesten via telefon, slik situasjonen var da de var pasienter ved UNN. Legemidlene må hentes og inntas under oppsyn på apotek inntil pasienten er i stand til å håndtere legemiddelet selv. Den øvrige behandlingen gjør vi her på poliklinikken. Vi samarbeider tett med pasienten og primærhelsetjenesten og forsøker å se helheten i problematikken – den psykososiale rehabiliteringen er en viktig del av tilbudet, og vi lager en individuell plan for habilitering og rehabilitering, opplyser Feragen. Han legger til at Helgelandssykehuset har egen spesialist i rus- og avhengighetsmedisin – Jan Svendsen er en av to spesialister innen dette feltet i Nord-Norge. LAR-programmet omfatter i dag 70 pasienter på Helgeland. 40 av disse sokner til sykehuset i Rana.


Jan Svendsen, spesialist i rus- og avhengighetsmedisin og Stein Feragen, fagansvarlig for LAR-tilbudet er glade for at pasienter nå får et poliklinisk tilbud nært der de bor og legger opp til et tett samarbeid med apotek, fastleger, rusavdelinger og ruskonsulenter i kommunene.

Fakta:

  • Opioider – eksempelvis heroin, morfin, fentanyl, buprenorfin
  • LAR tilbyr behandling av rusavhengige med opioidholdige medikamenter, helst i kombinasjon med psykososial rehabilitering.
  • LAR er et behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helgelandssykehuset
  • Det er LAR-tilbud i Mo i Rana, Mosjøen, Brønnøysund og Sandnessjøen
  • Pasienter som skal motta LAR-behandling må henvises til spesialisthelsetjenesten. Der blir henvisningen vurdert av spesialist.
  • LAR-behandling kan strekke seg over svært lang tid, for enkelte pasienter livet ut.