HELSENORGE

Solide søkertall på ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgeland

VID vitenskapelig høgskole gikk i dag ut med informasjon om at det er nærmere 600 søkere på ny desentralisert sykepleieutdanning på Helgeland. Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, er glad for at tilbudet har blitt så attraktivt for mange.

Hulda Gunnlaugsdottir

- Jeg vil gratulere til VID vitenskapelige høgskole med strålende søkertall på utdanningen. Dette viser at det er både behov og marked for å drive desentralisert sykepleierutdanning i vår region. Det er veldig gledelig at interessen er så stor for denne utdanningen både lokalt og nasjonalt, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir. 

Ny desentralisert sykepleierutdanning i Sandnessjøen er resultat av et genuint samarbeid mellom VID vitenskapelige høgskole og helsetjenesten i en hel region, som har kommet på plass etter initiativ fra kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset. Utdanningen er viktig for rekruttering til sykepleieryrket både i kommunene og i Helgelandssykehuset. 

- Vi er veldig stolte over at vi har lykkes sammen i dette prosjektsamarbeidet. Dette samarbeidet viser at det er mulig for et lite lokalsykehus og kommuner i distriktet å realisere satsinger som styrker regionen og tjenestene, i tett samarbeid med utdanningssektoren. Jeg håper det gir inspirasjon til nye samarbeid innen utdanning i helsetjenesten på Helgeland fremover, avslutter adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir.