Fødetilbud

Sommerens fødetilbud 2022

Sommeren 2022 vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Mo i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund. Dette gjør vi for å sikre befolkningen et godt kvalitetsmessig tilbud også i sommermånedene ved at vi har fast, kjent personell tilstede i begge fødeavdelingene. 

nyfødt baby

Uke 30-33 stenger fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, mens Helgelandssykehuset Mo i Rana holder åpent. Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana holder stengt i uke 26-29, mens Helgelandssykehuset Sandnessjøen holder åpent.

Fødestuen i Brønnøysund stenger uke 26-29. 

Alle telefonhenvendelser kobles over til åpen avdeling i henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen. Alle telefonhenvendelser til fødestuen i Brønnøysund vil bli besvart på dagtid mandag til fredag.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen
Stengt 25. juli kl. 08:00 – 22. august kl. 08:00
Når fødeavdelingen er stengt vil det være jordmor i beredskapstjeneste til stede. Den åpne fødeavdelingen i Mo i Rana formidler kontakt med beredskapsjordmor.

For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til og med 27. juli kl. 15:30.

Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana
Stengt 27.juni kl. 08:00 – 25. juli 08:00
Når fødeavdelingen er stengt vil det være jordmor i beredskapstjeneste til stede. Den åpne fødeavdelingen i Sandnessjøen formidler kontakt med beredskapsjordmor.

For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til og med 29. juni kl. 15:30.

Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.

Fødestua i Brønnøysund
Stengt 27. juni kl. 08:00 – 25. juli kl. 08:00
Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
Tilbudet for svangerskapskontroller forblir uendret.
For kvinner som har født helgen før stenging, vil fødestua holde åpent for barsel til 27. juni kl.08:00.
Fødestua åpner igjen 25. juli kl. 08:00

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen
Åpent hele sommeren med unntak av enkeltdager
Har du spørsmål kan du kontakte oss enten på telefon eller e-post:
Tlf. 75 11 51 54


Avdelingsleder fødeavdeling Mo i Rana
Tlf. 75 66 03 40
lisbeth.o.eliassen@helgelandssykehuset.no

Avdelingsleder fødeavdeling Sandnessjøen
Tlf. 75 06 52 40
solvi.hestnes@helgelandssykehuset.no

Føde-barsel poliklinikk Mosjøen:
Tlf. 75 06 52 40
solvi.hestnes@helgelandssykehuset.no

Avdelingsleder fødestua Brønnøysund
Tlf. 75 01 24 36
karin.louise.larsson@helgelandssykehuset.no

Det er helseforetakets ansvar å sørge for at fødselsomsorgen oppfyller faglige krav.

I sommerferien vil de fødende i hovedsak møte fast ansatte som er godt kjent med interne rutiner og forhold. Dette sikrer stabilitet og kvalitet på den fødeenheten som til enhver tid er åpen. 

Fødetilbudet på Helgelandssykehuset.