Fødetilbud

Sommerens fødetilbud

I disse dager sender vi ut informasjon om sommerens fødetilbud på Helgeland, til alle gravide med forventet termin i sommermånedene.

nyfødt baby

Som tidligere vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Sandnessjøen og Mo i Rana. Dette gjør vi for å sikre befolkningen et godt kvalitetsmessig tilbud også i sommermånedene. 

Uke 25-28 stenger fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, mens Helgelandssykehuset Mo i Rana holder åpent. Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana holder stengt i uke 29-32, mens Helgelandssykehuset Sandnessjøen holder åpent. Brønnøysund stenger uke 29-32. Alle telefonhenvendelser kobles over til åpen avdeling i henholdsvis Mo i Rana og Sandnessjøen. Alle telefonhenvendelser til fødestuen i Brønnøysund vil bli besvart på dagtid mandag til fredag. 

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Stengt 21. juni – 19. juli

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 23. juni kl. 15.30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 19. juli kl. 08.00.

Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana

Stengt 19. juli – 16. august

 • Når fødeavdelingen er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til 21. juli kl. 15.30.
 • Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30 også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er på plass disse ukene.
 • Fødeavdelingen åpner igjen 16. august kl. 08.00.

Fødestua i Brønnøysund

Stengt 19. juli – 16. august 

 • Når fødestua er stengt vil det være beredskapstjeneste til stede.
 • Tilbudet for svangerskapskontroller forblir uendret. 
 • For kvinner som har født helgen før stenging, vil fødestua holde åpent for barsel til 16.juli kl.15.00.
 • Fødestua åpner igjen 16. august kl. 08.00.

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen

Stengt 19. juli – 15. august 

 • Det vil være et poliklinisk tilbud på utvalgte dager de øvrige sommerukene. 

Det er helseforetakets ansvar å sørge for at fødselsomsorgen oppfyller faglige krav.
I sommerferien vil de fødende i hovedsak møte fast ansatte som er godt kjent med interne rutiner og forhold. Dette sikrer stabilitet og kvalitet på den fødeenheten som til enhver tid er åpen.

Vi vil også tilby følgetjeneste for pasient i fødsel ved behov. Vakthavende vil ta en individuell vurdering ved hvert enkelt tilfelle. 

For dem som kommer langveisfra finnes det tilrettelagt oppholds- og overnattingstilbud i nærheten av fødeavdelingen. 

De som skal føde på Helgeland i løpet av sommeren, vil motta et eget brev om sommerens fødetilbud. Her finner man også kontaktinformasjon til fødeavdelingene.  


Fødetilbudet på Helgelandssykehuset.