Sommerens fødetilbud ved Helgelandssykehuset

Sommeren 2023 vil føde- og gynekologitjenesten på Helgeland alternere mellom Mo i Rana og Sandnessjøen. Dette gjør vi for å sikre befolkningen et godt kvalitetsmessig tilbud også i sommermånedene. Vi får da mest mulig fast og kjent personell tilstede i begge fødeavdelingene og ved fødestuen.

​Fra og med 26.juni til og med 23.juli (ukene 26-29) stenger fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, mens Helgelandssykehuset Mo i Rana holder åpent. Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mo i Rana holder stengt fra og med 24.juli til og med 20.august (ukene 30-33), i samme periode holder Helgelandssykehuset Sandnessjøen åpent. 

Fødeavdeling Mo i Rana åpen fra 26.juni 08.00 – 24.juli 08.00.

Fødeavdeling Sandnessjøen åpen fra 24.juli 08.00 – 20.august

Fødestua i Brønnøysund åpen fra 26.juni 08.00 – 24. juli 08.00.

Føde-barsel poliklinikk i Mosjøen har åpent hele sommeren med unntak av enkeltdager.

Alle telefonhenvendelser kobles til enhver tid over til den fødeavdeling som er åpen (Mo i Rana eller Sandnessjøen). Ved henvendelse til fødestuen i Brønnøysund under stengingsperioden, vil det være jordmor i døgnkontinuerlig beredskap for øyeblikkelig hjelp.

Når fødeavdelingen er stengt vil det være jordmor i beredskapstjeneste til stede. Den åpne fødeavdelingen vil formidle kontakt med beredskapsjordmor. 

For kvinner som har født helgen før stenging, vil avdelingen holde åpent for barsel til og med 28. juni kl. 15.30 i Sandnessjøen, og til og med 26. juli kl. 15.30 i Mo i Rana.

Tilbudet for svangerskapspoliklinikk forblir uendret. Poliklinikken har åpent mandag – fredag kl. 08.00 – 15.30, også de ukene fødeavdelingen er stengt. Beredskapsjordmor er også på plass disse ukene. 

For spørsmål angående sommerstengning, vennligst kontakt Helgelandssykehuset på telefon 75 66 00 00.

    ​