Sommerstenging innen psykisk helse og rus 2018

Rusavdelingen og døgnavdelinger for voksne og barn.

Rusavdelingen ved Helgelandssykehuset vil, i forbindelse med ferieavvikling, holde sengeposten på Selfors stengt i ukene 29 – 31. LAR poliklinikken i sentrum, vil være bemannet hele sommeren.

Døgnavdelingene innen psykisk helsevern for voksne i Mosjøen og Rana har i år som tidligere år alternerende stenging i sommer. Mo i Rana har stengt i ukene 26 – 28 og Mosjøen har stengt i ukene 29 – 31.

Døgnavdeling for barn og unge, samt familieavdeling er stengt i ukene 28 – 31.

Psykisk helse og rus