Splitter ny operasjonsavdeling i Sandnessjøen

Torsdag var det offisiell åpning av den nyrenoverte operasjonsavdelinga i Helgelandssykehuset Sandnessjøen. 46 millioner kroner er brukt på å gi sykehuset topp moderne operasjonsfasiliteter og ei etterlengta nødstrømsforsyning (se video).

Operasjonsstue i Sandnessjøen

- En stor dag, men kanskje mest av alt en nødvendig dag, konstaterte Per Martin Knutsen, direktør i Helgelandssykehuset HF under åpningen. Det sa han fordi det å å ha gode fasliliteter og standard på byggene er viktig, ikke minst av hensyn til pasientsikkerhet og service til pasientene og de ansatte.

Innenfor rammene

Det Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har fått på plass er 5 nyrenoverte operasjonsstuer og en nødstrømsforsyning med to nye aggregat. Prosjektet var budsjettert til 50 millioner kroner, men ble ferdigstilt for 46 millioner kroner. Mesteparten av arbeidene er gjort av lokale leverandører som har vært styrt av en prosjektleder fra sykehusbygg, Svein Wiggen, og eiendomsdirektør i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen.

- God styring på økonomien i Helgelandssykehuset gjør det mulig å få realisert slike store ombyggingsprosjekt. Vi har nettopp brukt 30 millioner kroner på oppgraderinger i Mosjøen. I tillegg er dette ikke mulig å få til uten god prosjektstyring, solide leverandører og kanskje vel så viktig - stort engasjement hos de ansatte, sa Per Martin Knutsen.

Mye ros

Mange av de som deltok på åpningen fikk behørig ros for innsatsen. Spesielt ble brukerrepresentantene i Sandnessjøen, Lene Torgersen og Anette Bauer, nevnt. Ombyggingsprosjekt av denne typen krever teamarbeid, og der har de to bidratt mesterlig, noe blant annet direktør for Helgelandssykehuset i Sandnessjøen, Rachel Berg, nevnte spesielt. Hun roste også den lokale arbeidsgruppe i prosjektet for godt arbeeid som har sikret drifta mens byggeprosjektet har pågått.