Prosjekt

Starter prosjektet Sykepleierdrevet frakturklinikk

Sykepleierdrevet frakturklinikk er en oppgaveglidning der sykepleiere skal gjøre det som LIS1-legene har gjort i akuttmottaket. Diagnostisere brudd, se på røntgenbilder, sette lokalanestesi, reponere brudd, behandle brudd med gips, konferere med ortopeder og ta kontroller. Et prosjekt som vil få stor betydning for pasienten.

Ortoped Ivar Hanssen kjører kursopplæring for sykepleierne.

Ortoped Ivar Hanssen kjører kursopplæring for sykepleierne.

- Vi gir de opplærte sykepleierne ansvaret for konservativ bruddbehandling som ikke skal opereres. De fleste bruddene kan nemlig behandles uten operasjon, forklarer ortoped Ivar Hanssen ved Helgelandssykehuset. 

Oppgaveglidning 

​Prosjektet ble initiert av prosjektleder og avdelingsleder ved akuttmottaket i Helgelandssykehuset Mo i Rana, Unni Andersen, og ortoped Ivar Hanssen, inspirert av Drammen sykehus som har hatt sykepleierdrevet frakturklinikk i mange år. 
- Drammen sykehus har over år kunnet vise til svært gode resultater for kvalitet ved en slik oppgaveglidning. For pasientene har det blant annet ført til bedre diagnostikk og færre komplikasjoner. Resultatet blir bedre når erfarne sykepleiere med riktig og god opplæring får håndtere bruddbehandling, sier Andersen.  
Prosjektet handler om å bedre kvaliteten på bruddbehandlingen, men også om å fristille verdifull spesialisttid for ortopedene. 
- Det ligger en del nasjonale føringer for oppgaveglidning i spesialisthelsetjenesten. Man må nødvendigvis gi fra seg noen oppgaver fordi man stadig får tilført nye, og da er man avhengig av en viss oppgaveglidning.  

Tilbud på hele Helgeland 

​I første kursrunde deltok to sykepleiere fra kirurgisk poliklinikk, tre sykepleiere fra akuttmottaket og to sykepleiere fra DMSet i Brønnøysund. 
- Når de er ferdig opplært, har vi en intensjon om at de kan ambulere og drive opplæring på de andre enhetene ved Helgelandssykehuset. Målet er at alle sykepleiere i akuttmottaket skal få dette kurset. De går vakt og vi må ha et system som ivaretar pasienten døgnkontinuerlig. For å kunne gi dette tilbudet til befolkningen i Brønnøysund, vil vi også kurse legevaktslegene der, sier Hanssen. 

Jobber smartere

​I dag er det slik at mange pasienter må vente i akuttmottakelsen grunnet prioritering av pasienter. Et brudd prioriteres ikke foran hjerteinfarkt eller hjerneslag. Dette prosjektet vil føre til redusert ventetid for pasientene. 
- Det er et veldig bra prosjekt. Når sykepleierne er ferdig kurset, kan de selv ta bruddbehandling av pasienten, uten å måtte vente på ortoped. De kan behandle bruddskaden og gi beskjed til pasienten dagen etter, dersom en eventuell operasjon er nødvendig. I Brønnøysund har de måttet reise langt for å ta røntgenbilder og gipsbehandling. Det kan med dette prosjektet utføres lokalt på DMSet. Dette prosjektet tillater oss å jobbe smartere, sier Hanssen.   

Kvalitetskontroll

​Når en pasient har fått gips, skal de senere inn på kontroll. Kontrollene foregår på kirurgisk poliklinikk. Sykepleierne bestiller ny røntgen og skifter gipsen selv. Det blir utarbeidet prosedyrer for konferering med ortopedene som skal kvalitetssjekke og vurdere alle røntgenbilder og behandlinger. 
- Vi er opptatt av at det skal være kvalitet i alle ledd, og det er viktig med tanke på oppgaveglidning mellom leger og sykepleier. Derfor må kvalitetssikre at det er et godt faglig fundament i opplæringen, og forsikre oss om at vi gjør dem i stand til å gjøre de oppgavene på en god måte, sier Andersen. 
- LIS1-legene er på kurs og deretter ved sykehuset i et halvt år før de reiser videre. De får ikke den samme kontinuiteten i å møte øyeblikkelig hjelp-pasientene. Nå legger vi opp til at det er sykepleierne som skal lære opp LIS1-legene. Det må også sies at sykepleierne som gipser her på poliklinikken, er flinkere enn ortopedene å gipse allerede. De er helt sinnsykt flinke, forsikrer Hanssen.  
- Sykepleierne som deltar i dette prosjektet, har vi plukket ut fra motivasjon og interessen for ortopedi. De brenner for faget og er ivrige etter å lære mer. De gleder seg, er entusiastiske og har stort pågangsmot. Vi skal forsikre oss om at kvaliteten er bra nok og at sykepleierne er godt nok rustet til å gjøre dette når vi går i gang, men ønsket er å komme i gang med sykepleierdrevet frakturklinikk så snart som mulig, sier Andersen. 
- Det er jo dette som er artig. Å utvikle tjenesten til det beste for pasientene. Tenke nytt omkring logistikk og frigjøre tid. Ventelisten blir mindre, flere kan behandles lokalt. Pasientene fra resten av Helgelandssykehusets opptaksområde trenger ikke å reise helt til Mo i Rana for å få en gips. Det er det som er målet.