Startskuddet på implementering av pakkeforløp i psykisk helse og rus

8.oktober ble pakkeforløpene for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lansert i Nordland. Helgelandssykehuset inviterte samarbeidspartnere og brukerrådet til å overvære konferansen sammen med ledere og sentrale fagfolk i Helgelandssykehusets lokaler i Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Mo i Rana
Fellesmøte i Mo i Rana

​Nærmere 70 stykker var samlet i de ulike fellesmøtene i Helgelandssykehuset. I tillegg kunne konferansen fulgt av enkeltansatte for øvrig. Konferansen ble gjennomført i Bodø og ble samtidig streamet slik a det var mulig å følge konferansen fra ulike steder. Dette var et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Helse Nord RHF, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset.

Fellesmøte i Sandnessjøen

Fellesmøte i Sandnessjøen

Fellesmøte i Mosjøen

Fellesmøte i Mosjøen

Brukermedvirkning står sentralt

Den regionale lanseringskonferansen markerte startskuddet på arbeidet med lokalt implementeringsarbeid og etablering av samarbeid med fastleger og kommunale instanser, slik at alle står best mulig rustet når pakkeforløpene trer i kraft 1.januar 2019.

Pakkeforløpene skal legge til rette for gode individuelle pasientforløp gjennom enda bedre samhandling mellom sektorene, klare ansvarsforhold og gode overganger. Brukermedvirkning står sentralt. Pakkeforløpene er utviklet i tett samarbeid med ulike fagmiljøer, bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Syv pakkeforløp

Det er til nå utviklet syv pakkeforløp. Tre generelle forløp implementeres først og pasienter skal kunne henvises til disse fra 1.januar 2019. Dette er utredning og behandling i psykisk helsevern barn og unge, utredning og behandling i psykisk helsevern voksne og utredning og behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

I tillegg er det utarbeidet en beskrivelse for ivaretakelse av somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling som gjelder alle tre pakkeforløpene. Pasienter kan henvises til de tilstandsspesifikke pakkeforløpene fra 15.februar 2019.

Les mer om pakkeforløpene