Status fra medisinsk område, Mo i Rana

Tema juni 2017: Fordøyelse og skopier, barnelege, hjertespesialist. Det kommer mange henvisninger til ulike typer skopier. Ventetidene for ny-henviste og pakkeforløp er ganske korte, men vi ønsker også å få ned ventetider på kontroller.

​Fordøyelse og skopier

Det kommer mange henvisninger til ulike typer skopier. Ventetidene for ny-henviste og pakkeforløp er ganske korte, men vi ønsker også å få ned ventetider på kontroller.

Vi har allerede startet arbeidet med å styrke kapasitet for koloscopi, og vil etter sommeren planlegge betydelig flere undersøkelser. Noen ganger rekker vi ikke alle fristene selv, og pasientene kan da bli innkalt til Mosjøen, Sandnessjøen, eller til andre helseforetak via HELFO.

Vi setter stor pris på gode henvisninger, slik at vi kan prioritere pasientene våre riktige; se «den gode henvisning».

Sjekk også «Helgeland medisinske forum» på Facebook, innlegg fra Istvan Gàl.

Sen-høsten 2017 planlegger vi møteserier med fastlegene innen fagområdet fordøyelse.

Barnelege

Barnelegen har sagt opp sin stilling hos oss. Arbeidet med å få tak i ny barnelege er i gang. Barnelegene i Sandnessjøen har i 2017 håndtert en god del av pasientene hittil, men begynner å få det fullt. Inntil ny barnelege er på plass vil vi forsøke å få tak i vikar(er). Nærmere info om dette legges ut på fastlegenytt så snart oversikt foreligger.

Hjerte

En av våre hjertespesialister vil avvikle overlegepermisjon høsten 2017, men vil fortsatt være tilgjengelig i 50 % stilling. Vi planlegger å sette inn vikar så mye som mulig i fraværet.