Status på kvalitetsarbeidet innen tarmkreftkirurgi

Helgelandssykehuset har som et ledd i kvalitetsarbeidet fått tre eksterne evalueringer på tarmkreftkirurgi for perioden 2016-2019 fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital. Pasientsikkerhet og kontinuerlig kvalitetsarbeid er det aller viktigste for oss i Helgelandssykehuset.  

Vi vil bruke rapportene fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og St. Olavs hospital som grunnlag i det videre arbeidet med å styrke kvalitet og pasientsikkerhet. 

Ifølge den opprinnelige prosessen var det berammet et møte med fagmiljøene innen tarmkreftkirurgi i dag 4. september. I møtet skulle rapportene og funnene gjennomgås og drøftes i fellesskap. Dette møtet er utsatt til torsdag 10. september for at fagmiljøene skal få tid til å sette seg skikkelig inn i rapportene og underlagene for dem. I tillegg ble det i går gjennomført et møte med fagmiljøet i Sandnessjøen, og med fagmiljøet i Mo i Rana i dag. 

Det vil på bakgrunn av de tre rapportene og innspill fra møtet neste torsdag lages en sammenfattende rapport av fagsjef og medisinsk direktør. Denne rapporten vil ferdigstilles etter dette møtet. Denne vil oversendes til Helse Nord.