Stenger kantinene for besøkende

For å redusere risiko for koronasmitte har Helgelandsskehuset besluttet å midlertidig stenge alle kantiner i sykehusene for besøkende.