Rekruttering

Stort behov for å utdanne og rekruttere sykepleiere på Helgeland

Helgelandssykehuset og kommunene i samarbeid med regionrådene retter søkelyset på behovet for sykepleiere i kommuner og sykehus. På Helgeland kan man i dag velge mellom tre forskjellige tilbud om sykepleierutdanning ved Nord Universitet og VID vitenskapelige høyskole, alle med søknadsfrist 20. april. Vi oppfordrer deg med ønske om å bli sykepleier, grip muligheten på Helgeland. 

Sykepleier
Etterspørselen etter helse- og omsorgstjenester og behovet for helsepersonell vil vokse sterkt i årene fremover. Dette skyldes i all hovedsak flere eldre over 80 år og høyere levealder i befolkningen, som igjen betyr at flere trenger helsehjelp. Sykepleiere er den yrkesgruppen det ventes størst behovsøkning for nasjonalt, men også på Helgeland.

Oppfordrer til å søke

Både kommunene og sykehuset har stort behov for å rekruttere sykepleiere i årene fremover. Det er spennende karrieremuligheter både i primær- og spesialisthelsetjenesten i regionen. Her pekes det på tilrettelegging for videreutdanning og muligheter for utvikling i yrkeslivet. 
- Jeg er selv en stolt sykepleier med lang erfaring fra klinisk arbeid. Sykepleie er et fantastisk yrke. Du kan jobbe med mennesker og deres helse i hele spekteret, fra fødselen til livets siste fase. Hver eneste dag utgjør du en forskjell for pasientene dine. Helgelandssykehuset og kommunene har stort behov for å rekruttere sykepleiere i årene fremover. Bare i Helgelandssykehuset vil omlag 130 sykepleierstillinger vil bli ledige de neste 5-10 årene pga. avgang til pensjon, i tillegg er 30 % av våre spesialsykepleiere over 55 år, sier adm. direktør Hulda Gunnlaugsdottir i Helgelandssykehuset. 

Hun oppfordrer unge, men også voksne med interesse for faget, om å søke sykepleierutdanning. 


Samarbeid med kommunene

På Helgeland finnes det to tilbud om sykepleierutdanning på deltid, som kan gi muligheten for å kombinere utdanning og jobb. Deltidsutdanning i sykepleie tilbys både ved VID Helgeland og Nord Universitet. Regionrådene er også opptatt av at mulighetene for å bli sykepleier på Helgeland blir godt kjent og håper på gode søkertall.  

- Alle kommunene er opptatt av å sikre nok sykepleiere fremover og behovet for nye krefter i sykepleiefaget er stort også i primærhelsetjenesten. Flere av kommunene tilrettelegger med ulike stipendordninger og rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter. Vi oppfordrer interesserte til å ta kontakt med sin kommune for å få vite mer om mulighetene, sier sekretariatslederne Kjell-Idar Juvik fra Indre Helgeland Regionråd og Stig Sørra fra Helgelandsrådet.

Viktig samhandling

​Hele helsetjenesten står sammen om rette fokus på behovet for å utdanne og rekruttere sykepleiere. Samhandling mellom sykehus og kommuner er viktig for pasientene. Sykehusets samhandlingssjef støtter det som er sagt om behovet og om mulighetene som ligger i å ta sykepleierutdanning lokalt.

- Det er viktig for kommunene og sykehuset at vi sammen lykkes med å få nok sykepleiere i helsetjenesten. Vi er alle sammen på jobb for å sikre gode helsetjenester til innbyggerne på Helgeland. Sammen vil vi løfte frem de spennende mulighetene som finnes, både i kommunene og i Helgelandssykehuset, avslutter samhandlingssjef Knut Roar Johnsen i Helgelandssykehuset. 

Her kan du bli sykepleier på Helgeland: